Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8675
Title: Artikel 52a lid 4 AWR
Other Titles: In hoeverre is de rechtsbescherming van de belastingplichtige nog gewaarborgd?
Authors: Hagting, Y.M.
Keywords: artikel 52a lid 4 AWR
informatiebeschikking
rechtsbescherming belastingplichtige
civiel kort geding
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 2011 is de Wet, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en andere enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus, in werking getreden. Het doel van deze wet is de rechtsbescherming van de belastingplichtige te verbeteren tegen onrechtmatige informatieverzoeken van de Belastingdienst. In dat kader is de informatiebeschikkingsprocedure ge├»ntroduceerd, welke voorts is gecodificeerd in artikel 52a AWR. Opmerkelijk is dat de wetgever de bestaande mogelijkheid, dat de Belastingdienst door middel van een civiele procedure alsnog de gevraagde informatie kan verkrijgen, ongewijzigd heeft gelaten. Deze mogelijkheid is expliciet gecodificeerd in artikel 52a lid 4 AWR. Zowel uit de wettelijke bepaling alsmede uit de wetgeschiedenis blijkt dat er geen criteria worden gesteld aan de toepassing van deze mogelijkheid. Dit betekent dat de belastinginspecteur op elk gewenst moment, ongeacht of er een informatiebeschikking is afgegeven, zich kan wenden tot de civiele rechter. De vraag rijst in hoeverre de rechtsbescherming van de belastingplichtige dan nog is gewaarborgd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8675
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hagting.pdf835.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.