Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8676
Title: Een onderzoek naar de compatibiliteit van de Nederlandse wet- en regelgeving met Europese Richtlijn 2013/48/EU en laatste jurisprudentie van het EHRM inzake de rol van de raadsman tijdens het politieverhoor.
Authors: Vinkers, K.A.C.
Keywords: raadsman
verhoorbijstand
Richtlijn 2013/48/EU
rechtsvergelijking
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Richtlijn 2013/48/EU verplicht lidstaten verhoorbijstand wettelijk te regelen. Is de Nederlandse wet en de bijbehorende regelgeving inzake de rol van de raadsman tijdens politieverhoor conform de Europese Richtlijn 2013/48/EU en de laatste jurisprudentie van het EHRM? In mijn onderzoek kwam ik tot de volgende selectie van onderwerpen binnen de verhoorbijstand op basis waarvan ik mijn rechtsvergelijkende onderzoek vorm heb gegeven, te weten; de verdachte, moment van toegang, wijze van toegang, rechtsbijstandverlener, regels verhoorbijstand en de rechtsgevolgen. Ik omschrijf telkens op basis van de geselecteerde onderwerpen achtereenvolgens het Europese kader, de Nederlandse situatie en ik maak een rechtsvergelijking met de buurlanden België en Engeland & Wales. Ik beoordeel of de onderwerpen in de Nederlandse wet voldoen aan hetgeen geïmplementeerd moest worden volgens de Richtlijn en of er stringentere voorwaarden zijn gesteld in jurisprudentie van het EHRM waarmee Nederland rekening zou moeten houden. Op basis van de toetsing kom ik tot de conclusie dat de huidige wetgeving tegemoet komt aan de minimum eisen gesteld in de Richtlijn, maar heb ik ook aanbevelingen kunnen doen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8676
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vinkers.pdf319.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.