Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8677
Title: De aanpak van malafide pandeigenaren door gemeenten en artikel 1 Eerste Protocol EVRM
Other Titles: Een onderzoek naar de bescherming van artikel 1 Eerste Protocol EVRM in relatie tot het handhavingsinstrument beheer van artikel 13b Woningwet
Authors: Jorritsma, M.M.
Keywords: Artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM
eigendomsrecht
artikel 13b Woningwet
beheermaatregel
malafide pandeigenaar
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De scriptie bevat een onderzoek naar de beheermaatregel van art. 13b Woningwet in relatie tot het recht op ongestoord genot van eigendom van art. 1 Eerste Protocol van het EVRM. De beheermaatregel is een handhavingsinstrument dat gemeenten kunnen inzetten bij de aanpak van malafide pandeigenaren. Bij een rechtelijke toetsing of een besluit tot het opleggen van de beheermaatregel een ongerechtvaardigde inmenging oplevert op het eigendomsrecht, wordt beoordeeld of deze inmenging te rechtvaardigen is. De inmenging moet voorzien zijn bij wet en een algemeen gerechtvaardigd belang dienen. Tevens moet sprake zijn van een ‘fair balance’ tussen het individuele belang van de eigenaar en het algemene belang. Voor de individuele eigenaar mag geen sprake zijn van een individuele en buitensporige last. Een opgelegde beheermaatregel zal naar verwachting niet snel beoordeeld worden als disproportioneel, omdat de beheermaatregel een handhavingsinstrument is, dat in verband met het onrechtmatig gebruik van eigendom leidt tot een voorzienbare tijdelijke regulering van eigendom. De schade als gevolg van het opleggen van een beheermaatregel vormt dan geen onevenredige last, die een gemeente moet compenseren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8677
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jorritsma.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.