Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8681
Title: Wat is de juridische meerwaarde van de invoering van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor politieambtenaren?
Authors: Stekelenburg, D.
Keywords: politie
strafuitsluitingsgronden
bevoegdheid
geweldsaanwending
rechtmatig
politionele rechtbank/kamer
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De korpschef van de politie stelde: “Politiemensen die geweld moeten gebruiken, verdienen een andere juridische beoordeling dan burgers”. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend in de hoop te voldoen aan deze behoefte, maar heeft dit de gewenste uitwerking? Het doel van mijn onderzoek is het bepalen van de waarde van de in het wetsvoorstel benoemde bijzondere strafuitsluitingsgrond voor de politieambtenaar en de uitkomst te vergelijken met bestaande strafuitsluitingsgronden. Ik gebruik hiervoor de probleemstelling: Wat is de juridische meerwaarde van de invoering van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor politieambtenaren? Om een antwoord op de probleemstelling te formuleren heb ik de strafuitsluitingsgrond ontleed en deze vergeleken met literatuur en jurisprudentie betreffende bestaande strafuitsluitingsgronden. Daarnaast definieer en duid ik termen zoals geweld, rechtmatig, bevoegdheid, proportionaliteit en subsidiariteit zoals deze worden gebruikt in de nieuwe strafuitsluitingsgond Geconcludeerd kan worden dat de specifieke strafuitsluitingsgrond geen juridische meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande strafuitsluitingsgronden omdat de werking van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit doorslaggevend zijn bij zowel de bestaande strafuitsluitingsgronden als bij de specifieke strafuitsluitingsgrond in het wetsvoorstel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8681
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stekelenburg.pdf435.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.