Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8683
Title: Proportionele aansprakelijkheid, kansschade en een onzekerheidscorrectie
Authors: Bechan, R.
Keywords: schadevergoedingsrecht
proportionele aansprakelijkheid
kansschade
onzekerheidscorrectie
predispositie
Vossen Laboratories
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De aanleiding voor dit onderzoek is het Vossen Laboratories arrest van 2015 en de uitgave van dhr. C. van Dijk (2016) inzake een onzekerheidscorrectie bij predispositie. Er is onderzoek gedaan naar de leerstukken van kansschade, proportionele aansprakelijkheid en het instrument van een onzekerheidscorrectie in het geval er onzekerheid bestaat rondom de hypothetische gevolgen van de predispositie in de situatie zonder geval. Gebleken is dat de instrumenten van kansschade en proportionele aansprakelijkheid zich onvoldoende lenen in situaties waarin slechts vermoedens bestaan rondom de predispositie omdat zij een bepaalde mate van zekerheid vereisen. Deze mate van zekerheid dat een slachtoffer in de hypothetische situatie ook zou zijn uitgevallen vanwege zijn predispositie kan door de rechter slechts deugdelijk worden onderbouwd aan de hand van concrete aanknopingspunten. De onzekerheidscorrectie daarentegen speelt juist in op het ontbreken van voldoende zekerheid. Het voordeel van de onzekerheidscorrectie is dat aan de hand van de verschillende gezichtspunten duidelijker is op welke grond hij tot stand is gekomen zodat dit geen afbreuk doet aan de motiveringsplicht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8683
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bechan.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.