Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8686
Title: De gezondheidsverklaring als onderdeel van de precontractuele mededelingsplicht
Authors: Kummeling, N.M.M.
Keywords: precontractuele mededelingsplicht
gezondheidsverklaring
vragenlijst
arbeidsongeschiktheidsverzekering
art. 7:928
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Art. 7:928 lid 6 BW tracht de positie van de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringnemer in evenwicht te brengen. De verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor de gebruikte gezondheidsverklaring en, enkele uitzonderingen daargelaten, voor datgene wat ze heeft gedaan of heeft nagelaten op basis van hiermee aan haar verstrekte gegevens. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de antwoorden die hij heeft gegeven. Beide partijen hebben belang bij een duidelijke gezondheidsverklaring. Eventuele onduidelijkheid voor de behoorlijk zorgvuldige verzekeringnemer komt voor rekening van de verzekeraar. Op basis van jurisprudentieonderzoek blijkt dat de 2012-versie van de gezondheidsverklaring over het algemeen geschikt was om aan de precontractuele mededelingsplicht die op aspirant-verzekeringnemers rust te voldoen, maar op diverse punten kon worden verbeterd. In de 2017-versie zijn diverse verbeteringen zichtbaar. Daarom is de verwachting dat ook de nieuwste versie geschikt is om aan de precontractuele mededelingsplicht te voldoen. Desondanks kunnen er nog verbeteringen worden aangebracht. Hiervoor worden suggesties gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8686
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kummeling.pdf11.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.