Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8688
Title: De grenzen van het verschoningsrecht voor advocaten in het Nederlands strafprocesrecht getoetst aan artikel 8 EVRM
Other Titles: Een rechtswetenschappelijk onderzoek naar de grenzen van het verschoningsrecht voor advocaten in het Nederlands strafproces in het licht van artikel 8 EVRM
Authors: Leur, K. de
Keywords: grenzen
verschoningsrecht
advocaten
privéleven
EVRM
EHRM.
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Wanneer het gaat om de bevoegdheid van verschoningsrecht voor advocaten, zoals bedoeld in artikel 218 Sv wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen meer of minder vertrouwelijke gegevens. Ook wordt geen onderscheid gemaakt of deze vertrouwelijke communicatie geschiedt in het kader van advies of in het kader van een juridisch proces. Nederland geeft daarmee een ruime bescherming aan het verschoningsrecht van een advocaat wat in overeenstemming is met de benadering van het EHRM. Met betrekking tot de beperkingen zoals bedoeld in artikel 98 lid 5 Sv en in zeer uitzonderlijke omstandigheden, voldoen deze regelingen aan het beoordelingskader van artikel 8 lid 2 EVRM. Echter, het beoordelingskader tot doorbreking van verschoningsrecht (in zeer uitzonderlijke omstandigheden) lijkt in Nederland strenger dan het beoordelingskader tot doorbreking van verschoningsrecht (in bijzondere omstandigheden) voortvloeiende uit artikel 8 EVRM volgens het EHRM. In tegenstelling tot een redelijke grond dat de vertrouwensrelatie wordt misbruikt is in Nederland het enkele feit dat een advocaat wordt verdacht van een ernstig feit onvoldoende om het verschoningsrecht te doorbreken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8688
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
de leur.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.