Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8691
Title: Verrekening tijdens de Wsnp
Other Titles: Een onderzoek naar de grenzen van de bevoegdheid tot verrekening door een uitkeringsinstantie tijdens de Wsnp
Authors: Wal, M.M. van der
Keywords: verrekening door een uitkeringsinstantie
Wsnp
schuldsaneringsregeling
ontstaansmoment van een vordering op grond van het socialezekerheidsrecht
paritas creditorum
regeling bestuursrechtelijke geldschulden
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie staan de resultaten van mijn onderzoek naar verrekening door een uitkeringsinstantie tijdens de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Door verrekening wordt de vordering van de uitkeringsinstantie (deels) voldaan. De schuldenaar ontvangt niet zijn volledige uitkering, en kan daardoor minder afdragen aan de boedel. De andere schuldeisers krijgen daardoor minder betaald na afloop van de Wsnp. Verrekening tijdens de Wsnp is alleen mogelijk als de te verrekenen vordering en schuld zijn ontstaan vóór de uitspraak tot toepassing van de Wsnp. Het ontstaansmoment van vorderingen is niet altijd duidelijk, en hierover gaat het eerste deel van de scriptie. Het tweede deel van de scriptie gaat over de gelijke behandeling van schuldeisers (de paritas creditorum). Verrekening tijdens de Wsnp is weliswaar in strijd met het dit beginsel, maar dit wordt gerechtvaardigd doordat de wet verrekening toestaat. Ik pleit ervoor de gelijke behandeling van schuldeisers beter te beschermen, door de bevoegdheid tot verrekening te beperken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8691
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van der wal.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.