Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8692
Title: Kan de werkgever bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken van zijn werknemer zijn zorgplicht reëel invullen?
Other Titles: Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het Nederlands, Engelse en Duitse recht aangaande de zorgplicht van de werkgever.
Authors: Bosch, J.M. van den - Hup
Keywords: artikel 7:658 BW
zorgplicht werkgever
tijd- en plaatsonafhankelijk werken
rechtsvergelijking
Duits recht
Engels recht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden om als werknemer tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Op grond van artikel 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht voor zijn werknemer en is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. In deze scriptie is onderzocht of de Nederlandse werkgever bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken van zijn werknemer zijn zorgplicht reëel kan invullen. De conclusie daarvan is dat voor het onderdeel tijd dit voor de werkgever reëel uitvoerbaar is. Voor het onderdeel plaats zijn verschillende werkplekken besproken. Als de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert op een wisselwerkplek in een zogenoemde kantoortuin of bij thuiswerken, dan is de zorgplicht van de werkgever reëel uitvoerbaar. Indien de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert op atypische locaties, dan is de zorgplicht van de werkgever niet reëel uitvoerbaar. De rechtsvergelijking met het Engelse en Duitse recht, waarbij is onderzocht hoe de zorgplicht van de werkgever in dit recht is geïmplementeerd, heeft inzicht opgeleverd over de overeenkomst en de verschillen. In deze scriptie is op basis van deze rechtsvergelijking een aanbeveling aan de wetgever gedaan om de zorgplicht van de werkgever bij het werken van zijn werknemer op atypische locaties reëel uitvoerbaar te kunnen laten zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8692
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bosch van den - hup.pdf357.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.