Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8694
Title: De digitale wijkagent
Other Titles: Een onderzoek naar de grenzen van het virtuele politiebureau
Authors: Egmond, S.A. van
Keywords: virtuele wereld
virtueel politiebureau
publieke ruimte
interrealiteit
soevereiniteit
rechtsmacht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Hedendaagse jongeren spenderen veel tijd in hun ‘eigen’ virtuele werelden; omgevingen op internet waar zij hun sociale leven ontplooien en welke werelden door het verschijnsel ‘interrealiteit’ steeds meer samensmelten met de analoge ‘echte’ wereld. Middels een virtueel politiebureau in deze (publiek toegankelijke) werelden tracht de politie in contact te komen en te blijven met deze jongeren, om zo haar taak richting de jeugd vorm te geven. Risico’s liggen echter op de loer, waarmee virtuele politiebureaus relatief snel kunnen leiden tot soevereiniteitsschendingen jegens andere staten, vooral gezien de grenzeloosheid van het internet. Dit onderzoek beoogde een eerste aanzet te geven tot discussie over de manier waarop hiermee moet worden omgegaan. Zo zullen op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt over de vraag welke staat rechtsmacht kan vestigen binnen een virtuele wereld. Aanknopingspunten hiertoe kunnen vooral in het straf- en civiele recht worden gevonden. Alsdan moet worden gekeken naar de staat of regio waarop een virtuele wereld zich richt, of waar handelingen binnen virtuele werelden gevolgen sorteren. Daarnaast zullen, in geval van overlap, verschillende staten meer moeten samenwerken om schendingen van elkaars soevereiniteit te voorkomen. Tevens bevat de scriptie een aantal vervolgvragen welke nader onderzoek vergen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8694
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van egmond.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.