Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8705
Title: Collaboratie en Ondersteuning bij Vraagarticulatie: Effect op het Opstellen van een Leervraag.
Authors: Merkx, Nienke
Keywords: onderzoekend leren
onderzoeksvraag
vraagarticulatie
vragenmachientje
Issue Date: 14-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onderzoekend leren brengt diverse uitdagingen met zich mee voor zowel de leerling als de leraar. De kern van onderzoekend leren is het stellen van een kwalitatief goede onderzoeksvraag. Dit proces van vraagarticulatie moet goed begeleid worden door de leraar. Dit vraagt om een flexibele en creatieve docent. De docent moet zowel aan de specifieke vaardigheden als aan de houding van onderzoekend leren aandacht besteden. Het doel van het onderzoek is te onderzoeken welk effect collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie heeft op het opstellen van de leervraag. Middels een niet-equivalente controlegroep design, uitgevoerd bij groep zes, zeven en acht van een montessori basisschool (N=89) wordt er in kaart gebracht wat het effect is van collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie op het opstellen van de leervraag, met behulp van het vragenmachientje. Bij aanvang van een project over “Ottomanen” stelden de leerlingen individueel of in een groep, een leervraag op, die zij afhankelijk van de conditie wel of niet konden controleren en verbeteren met behulp van het vragenmachientje. Tijdens het project werkten de leerlingen individueel of in groepjes om hun onderzoeksvraag te beantwoorden. Alle leerlingen vulden achteraf een vragenlijst in, welke bestond uit vijf schalen, autonomie, begeleiding, collaboratie, leeropbrengsten en het opstellen van een leervraag. Het effect van collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie op het opstellen van de leervraag wordt middels een factoriële Anova onderzocht. Post hoc zijn er t-toetsen uitgevoerd om het effect van collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie op het controleren van de leervraag uitgevoerd. Het effect van collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie op de motivatie van de leerlingen wordt middels twee meervoudige regressieanalyses onderzocht. De resultaten wijzen uit dat ondersteuning bij vraagarticulatie een significant effect lijkt te hebben op het opstellen van de leervraag. Collaboratie lijkt geen significant effect te hebben op het opstellen van de leervraag. Collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie lijken wel een significant effect te hebben op het controleren van de leervraag, maar het controleren van de leervraag lijkt geen significant effect te hebben op het opstellen van de leervraag. Verder lijkt collaboratie een negatief effect te hebben op de motivatie van de leerlingen, tijdens het “samen leren”. De conclusie van het onderzoek is dat ondersteuning bij vraagarticulatie een significant effect lijkt te hebben op het opstellen van de leervraag. Collaboratie en ondersteuning bij vraagarticulatie lijken een positief effect te hebben op het controleren van de leervraag. Het controleren en bijstellen van de leervraag verdient nog meer aandacht van leerlingen, omdat zij de neiging hebben om het opstellen van de leervraag als gesloten proces te zien. Het stellen van vragen is een continu proces, waarbij de nieuwsgierige en onderzoekende houding het belangrijkste uitgangspunt moet blijven.
Description: Merkx, N. (2017). Collaboratie en Ondersteuning bij Vraagarticulatie: Effect op het Opstellen van een Leervraag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8705
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNMerkx-14092017.pdf775.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.