Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8707
Title: Voor het Eerst op Stage in de Ergotherapie Een Onderzoek naar Zelfregulatie tijdens Werkplekleren door Voormalig Mbo- en Havo/vwo-leerlingen.
Authors: Teunisse, Sylvia
Keywords: zelfregulerend leren
werkplekleren
ergotherapie
middelbaar onderwijs
hoger beroepsonderwijs
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding tot ergotherapeut. Nadat studenten anderhalf jaar hebben gewerkt aan duidelijk afgebakende opdrachten in een gestructureerde lesomgeving, worden ze in de eerste stage geconfronteerd met werkplekleren in een ongestructureerde praktijkomgeving, waarin ze zelf vorm moeten geven aan leeractiviteiten om beroepscompetenties te ontwikkelen en waarbij een groot beroep wordt gedaan op zelfregulerend leren (SRL). Hoe studenten dit doen en of er op basis van kenmerken van de vooropleiding, dus verschil in voorkennis, verschillen zijn in aanpak tussen voormalig mbo-ers en voormalig havo/vwo-leerlingen wordt in dit onderzoek onderzocht. Doel Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe ergotherapiestudenten leerervaringen reguleren tijdens hun eerste stage en in mogelijke verschillen in SRL tussen studenten met een mbo- of havo/vwo-achtergrond. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe reguleren ergotherapiestudenten leerervaringen tijdens hun eerste stage en zijn er verschillen in aanpak tussen studenten met een mbo- of havo/vwo- achtergrond? Deelnemers, Procedure en Onderzoeksontwerp Alle 101 ergotherapiestudenten van de Hogeschool van Amsterdam, die in semester 2 van studiejaar 2016-2017 hun eerste stage liepen, werden uitgenodigd om mee toe doen aan een exploratief, cross-sectioneel, deels beschrijvend deels vergelijkend onderzoek. Uiteindelijk hebben 33 studenten deelgenomen: 25 vrouwen en 8 mannen, variërend in leeftijd van 18 tot en met 27, met een gemiddelde leeftijd van 21.12 jaar (SD= 2.72). Vierentwintig studenten hadden havo als vooropleiding, 6 studenten mbo en 3 studenten hadden een andere vooropleiding gevolgd. Meetinstrument Om zelfregulatie van leerervaringen in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van het ‘Gestructureerd Leerverslag’ (Endedijk, 2010). In totaal werden 122 leerverslagen ingevuld. Resultaten Geen van de studenten doorliep alle drie de fasen van zelfregulerend leren volledig tijdens al hun leerervaringen en er werd geen significante relatie gevonden tussen vooropleiding en leeruitkomsten, vooropleiding en overwegingen vooraf en vooropleiding en de aard van conclusies naar aanleiding van het leren. Er werd wel een significante relatie gevonden tussen vooropleiding en het moment van bewust worden van leren. Conclusie Er lijkt bij ergotherapiestudenten, die hun eerste stage lopen, geen sprake te zijn van volledige zelfregulatie van leerervaringen, maar eerder van een combinatie van proactieve en reactieve zelfregulatie. Verder lijkt de manier waarop zij leerervaringen reguleren, per leerervaring te verschillen. Het enige verschil tussen voormalig havo- en voormalig mbo-leerlingen is het moment waarop zij zich bewust worden van hun leerervaringen.
Description: Teunisse, S. ( 2017). Voor het Eerst op Stage in de Ergotherapie Een Onderzoek naar Zelfregulatie tijdens Werkplekleren door Voormalig Mbo- en Havo/vwo-leerlingen.Juli, 10, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/8707
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSTeunisse-10072017.pdf308.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.