Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8709
Title: Leren Spellen van Werkwoorden door Procedurele Feedback in een Online Leeromgeving: Effecten op leren en motivatie
Authors: De Bonte, Arco
Keywords: procedurele feedback
formatieve feedback
oplossingspad
werkwoordspelling
digitale oefenomgeving
Issue Date: 17-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Ondanks dat werkwoordspelling een logisch, gestructureerd systeem is, is het niveau van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs gemiddeld genomen onvoldoende. Mogelijk kan de didactiek verbeterd worden door middel van geautomatiseerde feedback. Onderzoek toont namelijk aan dat feedback over het algemeen een positieve invloed heeft op zowel leereffecten als op de motivatie van de lerenden. Hierbij dient het type feedback aan te sluiten op de leerinhoud. De literatuur geeft aanwijzingen dat procedurele feedback voor leren spellen van werkwoorden van meerwaarde kan zijn. Ook toont eerder onderzoek aan dat het mogelijk is om deze formatieve feedback te faciliteren door middel van ICT. Doel Dit experimentele onderzoek richt zich op het effect van procedurele feedback in een online leeromgeving voor het leren beheersen van een procedure voor werkwoordspelling. De verwachting is dat de procedurele feedback resulteert in hogere leeropbrengsten en een verhoogde mate van motivatie. Methode Deelnemers. De 76 deelnemers aan het onderzoek zijn leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar. De leerlingen zitten in leerjaar 7 en 8 van de Koningin Julianaschool te ‘s-Gravenpolder. De deelnemers zijn at random toegewezen aan de experimentele groep of controlegroep. Procedure. Het onderzoek begint met een voormeting waarna de leerlingen zelfstandig de oefeningen voor het leren spellen van werkwoorden doorlopen. Het onderzoek sluit af met een nameting. Ontwerp. Bij het oefenen hebben de leerlingen in de controlegroep net als de leerlingen in de experimentele groep beschikking over een stappenplan om tot de juiste spelling van werkwoorden te komen. Ook krijgen alle leerlingen, in de online oefenomgeving MetaMaster, correctieve feedback op de gegeven antwoorden. De experimentele conditie bestaat uit de toevoeging van correctieve feedback op de tussenstappen van het stappenplan. Materialen. Leerlingen oefenen werkwoordspelling in de online oefenomgeving MetaMaster. Het niveau van de beheersing van werkwoordspelling wordt zowel in de voor- als in de nameting gemeten met behulp van het onderdeel werkwoordspelling uit de ‘Centrale Eindtoets PO’ van CITO. De motivatie wordt in beide metingen gemeten met behulp van de ‘Online Motivations Questionnaire’. Daarnaast wordt de kennis van de procedure in de nameting getoetst door middel van het uit het hoofd reproduceren van deze procedure. Resultaten Het onderzoek toont aan dat procedurele feedback in een digitale oefenomgeving voor werkwoordspelling geen effect heeft op de leeropbrengsten. Ook is er geen effect van procedurele feedback op de motivatie van de lerenden. De effecten die wel zijn gemeten gelden voor zowel de experimentele groep als de controlegroep. Conclusies Het onderzoek geeft aanleiding om nader onderzoek te doen naar de invloed van verschillende types vraagstellingen op het meten van het niveau van werkwoordspelling. Ook nader onderzoek naar de specifieke kenmerken van de procedure voor werkwoordspelling kan meer duidelijkheid verschaffen. Verder is er aandacht nodig voor de effecten van de samenhang van feedback met andere elementen in digitale oefenomgevingen.
Description: De Bonte, J. (2017).Leren Spellen van Werkwoorden door Procedurele Feedback in een Online Leeromgeving:Effecten op leren en motivatie. Juli, 17, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8709
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJdeBonte-17072017.pdf520.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.