Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8710
Title: Het effect van autonomie op motivatie en motorische leerwinst van vmbo-leerlingen in het bewegingsonderwijs.
Authors: Katz, Arnoud
Keywords: autonomie
motivatie
motorische leerwinst
vmbo-leerlingen
bewegingsonderwijs
Issue Date: 18-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het doel van het bewegingsonderwijs is om duurzaam beweeggedrag bij leerlingen te stimuleren. Dit is met name van belang bij vmbo-leerlingen, omdat zij het minst bewegen van alle 12- tot 17-jarigen. Autonome motivatie is een belangrijke factor in het voorspellen van beweeggedrag. Dit kan bewerkstelligd worden door leerlingen autonomie te bieden, maar te veel autonomie kan leiden tot nadelige effecten. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke mate van autonomie tot optimale motivatie en motorische leerwinst leidt bij leerlingen die een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Aan dit onderzoek hebben 150 eerste- en tweedejaars leerlingen van het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel deelgenomen. De steekproef bestond uit 63 % jongens en 37 % meisjes tussen de 12 en 15 jaar (gemiddelde leeftijd = 13,6 jaar). De leerlingen zijn over vier condities verdeeld, in volgorde van weinig naar meer autonomie waren dit conditie 1, 2, 3 en 4. Er werd verwacht dat conditie 3 tot de meeste motivatie en leerwinst leidt, omdat leerlingen in deze conditie genoeg, maar niet te veel autonomie werd geboden. De hypotheses zijn onderzocht met een experiment waarbij het verschil in motivatie en leerwinst tussen de condities werd gemeten. Autonome motivatie, verplichtende motivatie en a-motivatie zijn gemeten met de Behavioral Regulations in Physical Education vragenlijst. Leerwinst werd gemeten door middel van observaties. Er is geen significant effect gevonden voor de mate van autonomie op autonome motivatie, verplichtende motivatie en a-motivatie, maar wel voor de mate van autonomie op leerwinst. Leerlingen in condities 2, 3 en 4 hebben significant meer motorische leerwinst behaald dan leerlingen in conditie 1. Leerlingen in conditie 3 en 4 hebben vervolgens significant meer leerwinst behaald dan leerlingen in conditie 2. Er is geen significant verschil gevonden in leerwinst tussen leerlingen in conditie 3 en 4. In dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat autonomie een bevorderend effect heeft op motivatie, maar wel op leerwinst. Het bieden van autonomie bij het bepalen van het bewegingsarrangement blijkt een bevorderende invloed te hebben op de leerresultaten, evenals het bieden van autonomie bij het monitoren en evalueren van de bewegingsuitvoeringen. Met name motorisch sterke leerlingen blijken gebaat te zijn bij de geboden autonomie. Daarnaast is er in dit onderzoek aangetoond dat leerlingen uitstekend in staat zijn om hun eigen bewegingsprestatie te beoordelen, mits zij hierin worden ondersteund door middel van videofeedback in combinatie met video-instructie. Ook zijn er in dit onderzoek sterke aanwijzingen dat deze digitale leermiddelen het zelfregulerend leren ondersteunen. Dit onderzoek leidt daarmee tot nieuwe kennis over deze doelgroep in relatie tot het bewegingsonderwijs en tot praktische inzichten om het bewegingsonderwijs beter af te stemmen op de leerbehoeften van vmbo-leerlingen.
Description: Katz, A. (2017). Het effect van autonomie op motivatie en motorische leerwinst van vmbo-leerlingen in het bewegingsonderwijs.Juli, 18, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8710
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAKatz-18072017.pdf333 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.