Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8722
Title: Digitaal of Pen en Papier? Het Verschil in Resultaten tussen Digitale en Schriftelijke Toetsen bij Leerlingen in het Vmbo BB.
Authors: Van Gorkum - Dees, Karin
Keywords: digitaal toetsen
schriftelijk toetsen
computergebruik
effectiviteit oefening
Issue Date: 31-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In Nederland worden de centrale eindexamens voor het vmbo basisberoepsgerichte leerweg sinds 2015 alleen digitaal afgenomen, terwijl de leerlingen binnen deze leerweg gedurende het curriculum weinig ervaring opdoen met digitaal toetsen. Het doel van dit onderzoek is het effect onderzoeken van de keuze voor een digitale of schriftelijke toets op het resultaat van de vmbo-BB-leerling op een begrijpend lezen toets. Daarnaast is onderzocht of de mate van computergebruik en oefening op digitaal toetsen invloed heeft op dit resultaat. Het onderzoek is uitgevoerd bij drie vmbo-BB-klassen uit de bovenbouw. Aan het onderzoek deden 46 leerlingen mee. Zij vulden eerst een vragenlijst in, om zo de mate van computergebruik te bepalen. Daarna kregen alle groepen een eerste meting; twee groepen digitaal, en één groep schriftelijk. Eén van de twee digitale groepen kreeg vervolgens twee lessen oefening op digitaal toetsen. Na de interventie maakten alle drie de groepen een tweede meting op dezelfde wijze als de eerste meting. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de vorm van toetsen een effect heeft op het resultaat. De leerlingen die de toets digitaal hebben gemaakt, scoorden significant hoger dan de leerlingen die de toets met pen en papier hebben gemaakt. De mate van computergebruik en oefening hebben geen invloed op dit resultaat uitgeoefend. De modus waarin een toets wordt aangeboden maakt verschil. Wel zou er meer onderzoek gedaan moeten worden of digitaal toetsen de competenties van de leerlingen beter weerspiegelen, en of de resultaten voor alle vakgebieden beter zijn. Tenslotte zouden de resultaten opgepakt kunnen worden door scholen en methodemakers, door meer digitale toetsen in de lesprogramma’s te implementeren.
Description: Van Gorkum, K. (2017). Digitaal of Pen en Papier? Het Verschil in Resultaten tussen Digitale en Schriftelijke Toetsen bij Leerlingen in het Vmbo BB. Augustus, 31, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8722
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKvanGorkum-Dees-31082017.pdf190.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.