Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8726
Title: Toetsen om te Motiveren: Invloed van Zelfbeoordeling en Peerbeoordeling op Self-efficacy en Taakwaarde.
Authors: Huizing, Bert
Keywords: Motivatie
Formatieve Toetsing
Zelfbeoordeling
Peerbeoordeling
Self-efficacy
Taakwaarde
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Motivatie van studenten is een belangrijke voorspeller van academische prestaties. Gemotiveerde studenten ondernemen doelgericht activiteiten, doen moeite en houden vol, wat uiteindelijk resulteert in betere leerprestaties. Ongemotiveerde studenten wijzen af, zijn apathisch en trekken zich terug, dit zal resulteren in minder goede leerprestaties. Onderwijsinstellingen zijn dan ook gebaat bij gemotiveerde en daarmee succesvollere studenten. Het motiveren van studenten is een uitdagende taak voor onderwijsprofessionals omdat de relatie tussen motivatie en leren wordt vooral bepaald door de lerende zelf. De motivationele overtuigingen van de lerende zijn hierbij van grote invloed. Deze overtuigingen hebben betrekking op self-efficacy en taakwaarde. Self-efficacy houdt in dat de lerende de eigen capaciteiten voor het uitvoeren van een taak als voldoende beoordeelt. Taakwaarde is de perceptie van de mate van belangrijkheid van de taak. Studenten met een lagere self-efficacy of taakwaarde zullen minder gemotiveerd zijn. Uit onderzoek blijkt dat self-efficacy en taakwaarde gestimuleerd kunnen worden door gebruik van formatieve toetsing. Twee vormen van formatieve toetsing die worden geassocieerd met inzet in het hoger onderwijs zijn zelf- en peerbeoordeling. Zelfbeoordeling houdt in dat studenten hun eigen werk proberen te beoordelen. Bij peerbeoordeling proberen studenten het werk van een medestudent te beoordelen. Het voorliggende onderzoek heeft tot doel om de invloed van zelf- en peerbeoordeling op self-efficacy en taakwaarde te bekijken, om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderwijs Informatievaardigheden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd als een quasi-experiment onder 76 eerstejaars Bachelor studenten Life Sciences bij de faculteit Wis- en Natuurkunde. Tijdens het onderzoek werden studenten in de experimentele condities gevraagd om een zelf – of peerbeoordeling uit te voeren na het maken van een quiz. De studenten in de controlegroep hebben geen beoordeling uitgevoerd, maar alleen de quiz gemaakt. De invloed werd gemeten met een vragenlijst. Uit de resultaten blijken geen invloeden van zelf- en peerbeoordeling op self-efficacy en taakwaarde. Wel blijkt dat studenten die een zelfbeoordeling hebben uitgevoerd dit betrouwbaarder lijken te hebben gedaan, dan studenten die een peerbeoordeling uitvoerden. Daarnaast lijkt zelfbeoordeling meer te stimuleren tot het ondernemen van vervolgacties.
Description: Huizing, B. (2017).Toetsen om te Motiveren: Invloed van Zelfbeoordeling en Peerbeoordeling op Self-efficacy en Taakwaarde. September, 19, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8726
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBHuizing-19092017.pdf325.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.