Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8727
Title: Formatief Toetsen van Levensvisie.
Authors: Cornelisse, Rafaël
Keywords: rubric
formatief toetsen
levensbeschouwing
levensvisie
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Voor het vak levensbeschouwing maken leerlingen opdrachten met een persoonlijk karakter. Met deze opdrachten ontwikkelen ze een levensvisie. Deze opdrachten worden verzameld in een individueel levensvisieboek. Het is niet duidelijk hoe deze opdrachten op een goede manier getoetst kunnen worden, omdat er kans is op subjectief beoordelen, blijkt uit de discussie hierover in het vakblad Narthex. Leerlingen vertellen in een interview dat ze weinig inzicht krijgen in het tot stand komen van de beoordeling. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar toetsing van levensbeschouwing. Het doel van dit onderzoek is een instrument te ontwikkelen dat op objectieve manier gebruikt kan worden door docenten om de leerlingen feedback te geven en om de opdrachten te beoordelen. Daarnaast moet het een hulpmiddel zijn om de leerlingen te begeleiden, zodat het een formatieve functie krijgt, om inzicht te geven in hun leerproces en hun niveau te verhogen. Onderzoek laat zien dat een rubric als instrument die functies kan hebben. Daarom wordt een rubric ontwikkeld met drie toetscriteria en drie of vier niveaus, afhankelijk van het leerjaar. De rubric wordt beoordeeld op betrouwbaarheid, validiteit, transparantie, bruikbaarheid en mogelijkheid voor feedback. 50 leerlingen van het Marnix Gymnasium in Rotterdam, van 12-17 jaar uit vier klassen, nemen deel aan het onderzoek. . De geselecteerde leerlingen en hun ouders hebben toegestemd in gebruik van hun gegevens. Twee docenten beoordelen alle opdrachten. De scores op de criteria en de cijfers zijn onderworpen aan een statistische analyse voor de correlatie per docent en de consistentie tussen de beoordelaars. De ervaringen van de leerlingen zijn geïnventariseerd in een groepsinterview. Er is gebruik gemaakt van Pearson’s Correlatie en van de intraclass correlation coefficient (ICC). Het groepsinterview is opgenomen en uitgeschreven in een transcriptie, die gecodeerd is en verwerkt in een verslag. De betrouwbaarheid van de toetscriteria is voor twee toetscriteria aannemelijk gemaakt. Voor het toetscriterium waarin voorbeelden van leerlingen worden beoordeeld is de score te laag. De opdrachten zijn niet duidelijk genoeg gestructureerd en de docenten hebben hun beoordeling niet voldoende kunnen afstemmen op elkaar. De leerlingen zijn tevreden over de validiteit, transparantie, bruikbaarheid en feedback van de rubric, maar er zijn wel mogelijkheden om de rubric te verbeteren. De conclusie van het onderzoek is dat een rubric een geschikt instrument is om opdrachten over de levensvisie en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen te toetsen op formatieve manier. In een iteratief proces moet de rubric verder worden ontwikkeld door docenten en leerlingen.
Description: Cornelisse, R. (2017).Formatief Toetsen van Levensvisie. September, 19, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8727
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWRCornelisse-19092017.pdf385.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.