Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8728
Title: Een onderzoek naar de invloed van digitale feedback vanuit een sociaal cognitief perspectief op de rekenprestatie van onderwijsassistenten
Authors: Tapovska, Aleksandra
Keywords: digitale feedback
rekenprestatie
onderwijsassistenten
sociaal cognitief perspectief
Issue Date: 28-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De omvang in het gebruik van digitale leermiddelen in het (reken)onderwijs neemt toe. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs met digitale elementen is in dit onderzoek middels een kwantitatieve methode experimenteel onderzocht: in hoeverre digitale feedback gecombineerd met ondersteuning van de leerkracht, binnen een sociaal cognitieve setting invloed uitoefent op de rekenprestatie van leerlingen die de mbo-opleiding tot Onderwijsassistenten volgen. Uit alle leerjaren, hebben in totaal 30 leerlingen deelgenomen aan dit onderzoek. Als uitgangspunt voor feedback is de theorie gebruikt zoals omschreven in Hattie en Timperley (2007). Deze theorie gaat uit van vier vormen van feedback die onderling met elkaar samenhangen, namelijk: (1) feedback op de taak, (2) feedback op het proces, (3) feedback op de zelfregulatie en (4) feedback op de persoon. Deze vormen van feedback worden in theorie gebruikt door de leerkracht, en de leerling bij het reguleren van het persoonlijk leerproces. Tijdens dit onderzoek wordt de feedback zoals omschreven in de theorie zowel door de leerkracht als binnen een digitaal rekenprogramma gebruikt. Gedurende de interventie is gekeken naar de invloed van enkele variabelen, zoals geslacht, rekenniveau, leeftijd, rekenattitude, cognitieve stijl, zelfeffectiviteit, hoeveelheid ondersteuning en hoeveelheid oefening. Middels een kwalitatieve methode is kleinschalig onderzocht in hoeverre rekendeskundigen de interventie appreciĆ«ren, welke positieve elementen van de interventie worden ervaren, de knelpunten en mogelijke verbeteringen. Uit het resultaat van de kwantitatieve methode is gebleken dat de interventie deels invloed uitoefent op de rekenprestatie. Tevens is gebleken dat enkel de externe variabele zelfeffectiviteit een klein effect heeft op de rekenprestatie. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat sommige andere variabelen die onderzocht zijn in de praktijk wel degelijk van invloed kunnen zijn op de rekenprestatie, zoals de hoeveelheid ondersteuning door de leerkrach en de hoeveelheid oefening. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt tevens dat andere variabelen die niet zijn opgenomen in dit onderzoek in de praktijk van invloed zijn op de rekenprestatie, namelijk de hoeveelheid aan investering in expertiseopbouw van de leerkracht, met als doel op een adaptieve wijze om te gaan met de vier vormen van feedback, en de variabele betekenis toekennen aan het belang van het vakgebied rekenen.
Description: Tapovska, A. ( 2017). Een onderzoek naar de invloed van digitale feedback vanuit een sociaal cognitief perspectief op de rekenprestatie van onderwijsassistenten. September, 28, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8728
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWATapovska-28092017.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.