Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8730
Title: Dwalen door het doolhof van letters en woorden. De Relatie tussen Werkgeheugencapaciteit en Leesvaardigheid .
Authors: Dahlmans, Joyce
Keywords: leesvaardigheid
technisch lezen
begrijpend lezen
leerlinggewicht
werkgeheugen
Issue Date: 14-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De relatie tussen de capaciteit van het werkgeheugen en het leren lezen, het technisch lezen wel te verstaan, is in het verleden onderzocht en aanwezig bevonden. Leerlingen met een zwak werkgeheugen hebben vaker moeite met het leren lezen. Het werkgeheugen bestaat echter uit enkele onderdelen, op te delen in modaliteit: verbaal en visueel en op te delen in component: korte termijn- en werkgeheugen waaronder het verbale en het visueel-ruimtelijke kortetermijngeheugen en het verbale en visueel-ruimtelijke werkgeheugen. In het onderwijs wordt er veel verbale informatie aangeboden, zowel mondeling als schriftelijk, en de leerling zal in staat moeten zijn om de informatie enerzijds te begrijpen en te onthouden, maar om er anderzijds ook iets mee te doen, denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van informatie of het beantwoorden van een vraag. De vraag is dan ook gerezen wat de invloed van de werkgeheugencapaciteit op de volledige leesvaardigheid, inclusief het begrijpend lezen, is en of er daarbij verschillen zijn tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen met een hoog of laag leerlinggewicht. De hoogte van het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van de hoogte van het opleidingsniveau van de ouders van de leerling. Voor wat betreft dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen het verbale en visueel-ruimtelijke kortetermijn- en werkgeheugen, om het belang van iedere werkgeheugencomponent aan te kunnen tonen. Binnen dit onderzoek zijn er bij basisschoolleerlingen uit diverse groepen 4 (N=114) een viertal digitale werkgeheugentesten afgenomen. Daarnaast zijn de toetsresultaten verzameld van de technische leestoetsen Drie Minuten Toets Medio groep 3 (Cito, 2012), Drie Minuten Toets Eind groep 3 (Cito, 2012) en Begrijpend Lezen Eind groep 3 (Cito, 2012). Door de verzamelde data te analyseren, aangevuld met de achtergrondkenmerken geslacht en leerlinggewicht, is er een significantie relatie gebleken tussen het verbale en visueel-ruimtelijke kortetermijngeheugen en de technische leesvaardigheid alsmede tussen het verbale en visueel-ruimtelijke werkgeheugen en de begrijpende leesvaardigheid. Er blijkt geen significante relatie tussen geslacht en werkgeheugencapaciteit te zijn, maar wel tussen leerlinggewicht als proxy voor het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen en de technische en begrijpende leesvaardigheid. Als afsluiting van deze masterthesis worden enkele beperkingen en aanbevelingen betreffende dit onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er nog verder onderzoek naar de losse werkgeheugencomponenten in relatie tot technische en begrijpende leesvaardigheid nodig is om op deze manier er voor te zorgen dat leerlingen met een zwak werkgeheugen toch voldoende technisch en begrijpend kunnen leren lezen.
Description: Dahlmans, J. (2017). Dwalen door het doolhof van letters en woorden. De Relatie tussen Werkgeheugencapaciteit en Leesvaardigheid. September, 14, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8730
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJDahlmans-14092017.pdf336.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.