Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8731
Title: Het Effect van Practice Testing en Samenvatten op Tekstretentie en Tekstbegrip op de Basisschool.
Authors: Rozendal, Lucia
Keywords: practice testing
samenvatten
tekstretentie
tekstbegrip
Nieuwsbegrip
Issue Date: 12-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Er is al veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van bepaalde leerstrategieën (e.g., Dunlosky et al., 2013), maar dit onderzoek vond voornamelijk plaats in het laboratorium en bij oudere leerlingen. In het huidige onderzoek wordt onderzocht wat de effecten van de leerstrategieën practice testing, samenvatten en herbestuderen zijn in een relevante onderwijscontext bij kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij nieuws-gerelateerde teksten worden bestudeerd. Er zijn voorafgaand aan het onderzoek twee hypothesen opgesteld. Er werd verwacht dat practice testing een positief effect zou hebben op de tekstretentie en dat samenvatten een positief effect zou hebben op tekstbegrip. 57 leerlingen uit groep 5 en 6 (M = 9,04 jaar oud, SD = 0,63) lazen drie verschillende teksten uit de reguliere methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en kregen drie keer de gelegenheid om te oefenen met behulp van verschillende leerstrategieën: practice testing, samenvatten en herbestuderen. Herbestuderen was hierbij de controleconditie. De eindtoetsen (retentietoets en toets van tekstbegrip) werden twee weken na de laatste oefensessie afgenomen. De belangrijkste bevinding van dit onderzoek was dat er een interactie is gevonden tussen leerstrategie en toetstype, waarbij met name de practice testing strategie een positief effect liet zien op de retentievragen, maar juist een negatief effect op tekstbegrip, hiermee is de eerste hypothese bevestigd. Omdat het effect van de samenvatten strategie op tekstbegrip niet verschilde van de controleconditie is de tweede hypothese in dit onderzoek verworpen. Samenvattend toont dit onderzoek aan dat het practice testing effect ook standhoudt onder omstandigheden waarin meer ruis voorkomt, namelijk in de klas, met leermaterialen die in de praktijk gebruikt worden en met de leerkracht als uitvoerder van de lessen.
Description: Rozendal, L. (2017).Het Effect van Practice Testing en Samenvatten op Tekstretentie en Tekstbegrip op de Basisschool. Oktober, 12, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8731
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLRozendal-12102017.pdf211.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.