Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8734
Title: Informatievaardigheden in het Speciaal Basisonderwijs: Effectieve Ondersteuning gebruikmakend van het 4C/ID model.
Authors: De Vast, Jan
Keywords: IPS
information problem solving
informatievaardigheden
basisonderwijs
SBO
4C/ID
refutational modeling examples
Self-efficacy
Issue Date: 24-Oct-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Information Problem Solving (IPS) staat centraal in het onderzoeksgebied van informatie verwerving en verwerkingsvaardigheden. Dit onderzoek richt zich op basisschoolleerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en probeert aan te tonen dat deze leerlingen baat hebben bij onderwijs dat zich richt op informatievaardigheden, waarbij wordt gewerkt hele taken, zoals het Four-component instructional design model (4C/ID). Deze leerlingen hebben ondersteuning nodig in de vorm van stappenplannen, korte instructies en veel begeleiding bij uitvoering van taken. Modeling examples, waarbij een expert de correcte oplossingsstrategie van een probleem voordoet, lijken hierbij een effectief instructiemodel. Mogelijk heeft het voordoen van een verkeerde oplossingsprocedure, het gebruik van refutational modeling examples, een versterkend effect op de effectiviteit van het onderwijskundig ontwerp. Wanneer een instructiemodel effectief is en leerlingen zekerder worden van hun eigen informatie vaardigheden, zou de self-efficacy van de leerlingen op dit gebied moeten toenemen. Doel Dit onderzoek probeert te achterhalen of een onderwijs, vormgegeven volgens de principes van 4C/ID, effectief onderwijs vormt voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Bekeken wordt of leerlingen informatie vaardiger worden, of hun self-efficacy toeneemt en of het gebruik van refutational modeling de effectiviteit van het onderwijs doet toenemen. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp In het onderzoek deden 39 schoolverlaters mee van een school voor speciaal basisonderwijs in Nederland. Deze zijn verdeeld in twee groepen voor deelname aan een experiment volgens quasi experimenteel design. De controle groep ontving alleen instructie met behulp van modeling examples, de experimentele groep kreeg na het correcte modeling example een refutational modeling example. Op de refutational modeling examples na waren de lessen en opdrachten identiek. Na elke les is door docenten een verslag geschreven over het lesverloop, dit verslag is gebruikt voor een kwalitatieve analyse. Meetinstrumenten Om de informatievaardigheden te meten is een zelf ontworpen vragenlijst gebruikt, net als voor de leerlingevaluatie, de self-efficacy is gemeten met behulp van een zelfgemaakte vertaling van een deel van de Problem Solving and Logical Reasoning Survey. Resultaten Leerlingen die refutational modeling examples in de instructie hadden evalueerden hun lessen iets positiever, maar scoorden niet hoger op de informatievaardigheden vragenlijsten dan de leerlingen uit de controlegroep. Er kon niet worden vastgesteld dat de self-efficacy van de leerlingen hoger was. Conclusie Refutational modeling heeft mogelijk een positief effect op de motivatie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, net als het werken met ondersteuning in de vorm van stappenplannen. Werken met een onderwijskundig ontwerp dat uitgaat van hele taken kan effectief zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Description: De Vast, J. P. (2017). Informatievaardigheden in het Speciaal Basisonderwijs: Effectieve Ondersteuning gebruikmakend van het 4C/ID model. Oktober, 24, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8734
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJde Vast-24102017.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.