Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8736
Title: De Invloed van Kortcyclisch Werken binnen Professionele Leergemeenschappen op Veranderingen in de Cognitie en de Praktijk van Leerkrachten.
Authors: Raap, Marieke
Keywords: Professionele leergemeenschappen (PLG)professionalisering.
kortcyclisch werken
verandering
cognitie
verandering onderwijspraktijk
professionalisering
Issue Date: 17-Aug-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Stichting Arlanta wil de professionalisering van leerkrachten vormgeven volgens de sociaal-constructivistische en connectivistische leertheorie en wil daarom gaan werken met Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). Dit onderzoek heeft als doel te onderzoeken hoe PLG’s van invloed kunnen zijn op het verbeteren van de professionalisering van leerkrachten binnen een lerende organisatie. Er is al veel onderzoek gedaan naar effectieve kenmerken van PLG’s. Bruns en Bruggink (2015) voegen hieraan het kortcyclisch werken als belangrijk kenmerk toe. In hun aanpak PLG-Team wordt dit kenmerk geoperationaliseerd door de gebeurtenis ‘maken’, waarbij professionals elke bijeenkomst een toepasbaar product maken. In de literatuur is echter nog niets bekend over de invloed van dit kenmerk. Dit leidt tot de vraagstelling: ‘Wat is de invloed van kortcyclisch werken binnen professionele leergemeenschappen op veranderingen in de cognitie en praktijk van de leerkracht?’. In dit onderzoek staan vier PLG’s centraal. In drie van de vier PLG’s wordt gewerkt met de aanpak PLG-Team, waarbij elke bijeenkomst een toepasbaar product wordt gemaakt. In één PLG wordt geen gebruik gemaakt van deze aanpak en is tijdens de bijeenkomsten geen sprake van het maken van toepasbare producten. De PLG’s maken deel uit van stichting Arlanta of de Hanzehogeschool in Groningen. De participanten zijn allen werkzaam in het basisonderwijs en zijn in schooljaar 2016-2017 allen deelnemers aan één van de vier PLG’s (N=34). Het onderzoek is uitgevoerd volgens een mixed methods design. Voor de kwantitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van een vragenlijst, de NetwerkBarometer (Korenhof, Coenders & De Laat, 2011). Voor de kwalitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van notulen van bijeenkomsten en van interviews, getiteld waardecreatieverhalen (Wenger, Trayner & De Laat, 2011). Uit de resultaten blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het kortcyclisch werken invloed heeft op veranderingen in de cognitie van de leerkracht. Uit de kwalitatieve data blijkt echter dat het kortcyclisch werken wel invloed heeft op veranderingen in de praktijk van de leerkracht. De resultaten van dit onderzoek laten dus zien dat het kortcyclisch werken binnen PLG’s van invloed kan zijn op het verbeteren van de professionalisering van leerkrachten binnen een lerende organisatie.
Description: Raap, M. (2017) De Invloed van Kortcyclisch Werken binnen Professionele Leergemeenschappen op Veranderingen in de Cognitie en de Praktijk van Leerkrachten. Augustus, 17, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8736
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMRaap- 17082017.pdf246.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.