Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8745
Title: Samenwerking met de Pure Player Internetwinkel; invloed op het Management Control Systeem. Een multiple casestudy hoe het Management Control Systeem van een fysieke distributeur wordt ingericht bij de samenwerking met een internetwinkel.
Authors: Luiten, Evert
Keywords: control-systemen
distributeur
internetwinkel
samenwerkingsfase
control karakteristieken
verkoopkanaal
Speklé (2001)
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor de distributeur die zich ook richt op internetwinkels als verkoopkanaal, gelden er karakteristieken in de operationele uitvoering zoals coördinatie- en integratiemogelijkheden en verwachting van een hoog serviceniveau. Deze karakteristieken worden sterk beïnvloed door het opportunistische karakter van de internetwinkel, dat daarmee omgevingsonzekerheid bij de distributeur veroorzaakt. De vraag is of deze specifieke karakteristieken leiden tot aanpassing van de management control systemen (MCS). Uit de literatuur blijkt dat er niet eerder onderzoek is gedaan naar management control in een samenwerking met een internetwinkel. Ook de fases van samenwerking zoals beschreven door Lambert et al., (1996) worden niet in relatie gebracht met een MCS. Daarom is voor dit onderzoek de hoofdvraag samengesteld: “Hoe wordt management control ingericht bij de samenwerking tussen een fysieke distributeur en een internetwinkel?”. De kenmerken van de samenwerking wijzen op een control-type gebaseerd op marktaccenten (vraag en aanbod), waarbij de marktcondities, belangrijker zijn dan contracten of relaties. In de literatuurstudie zijn vier variabelen in het onderzoek betrokken. Dit betreft ten eerste de invloed van de drie verschillende fases van de partnership (Lambert, 1996). Ten tweede wat de mate is van de omgevingsonzekerheid, ten derde de frequentie van de transacties en tot slot de specificiteit en eigenheid van de investering (Speklé, 2001). Uitgaande van de fase I van dit schema van Speklé (2001) wordt een Market Control type verwacht. Dit type control is van toepassing wanneer de verkoopcondities, m.n. prijs, worden gebruikt als het mechanisme om de beslissing te nemen. In deze studie is, op basis van de literatuurstudie, de verwachting opgenomen dat een samenwerking zich ontwikkelt naar een volgende fase. Deze ontwikkeling vindt plaats doordat er sprake is van vooraf bekende verkoopcondities en performance van een leverancier, er ontstaat een ‘vaste leverancier’. Dit leidt tot de volgende fase van samenwerking, namelijk fase II of III (Lambert et al., 1996). Deze nieuwe fase leidt vervolgens tot de verwachting van een gewijzigd control-type, namelijk een hybride control systeem die behoort bij de volgende samenwerkingsfase. Volgens de indeling van Speklé (2001) betekent dit het opschuiven van een Market Control type naar een Exploratory Control vorm. Vanuit de verwachting dat er een ontwikkeling plaatsvindt naar de volgende fases van de samenwerking (fase II / fase III) (Lambert et al., 1996) is onderzocht of die fases medebepalend zijn voor de inrichting van de management control. De fases van de samenwerking hebben kenmerken die ook in de praktijk goed herkenbaar zijn, zodat er een theoretische verwachting ontstaat over het type control systeem. De mate van omgevingsonzekerheid wordt sterk beïnvloed door een opportunistische gedrag van de internetwinkel. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de internetwinkel geen binding wil aangaan in een samenwerking. De internetwinkel blijft zich zeer opportunistisch gedragen, daardoor verbetert ook de omgevingsonzekerheid niet. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat de cases voldoen aan de verwachtingen vanuit de theorie voor zover het de beginfase van een samenwerking (fase I, Lambert, 1996) betreft. Bij een voortdurende samenwerking wordt een volgende fase van samenwerking verwacht, maar die ontwikkeling blijkt niet uit het praktijkonderzoek. Naast de ontwikkeling van de fase van samenwerking wordt vanuit de theorie van Speklé (2001) een control systeem verwacht. Ook deze uitkomst voldoet niet aan de verwachting bij de drie cases. De conclusie uit het onderzoek is, dat de operationele activiteiten van de samenwerking met een internetwinkel in de standaard processen worden opgenomen. De management control systemen hoeven niet te worden aangepast aangezien het een standaard werkproces is geworden. Ook de overige variabelen zijn onvoldoende bepalend om invloed te hebben op wijzigingen van het MCS.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8745
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luiten E. scriptie.pdf847.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.