Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8770
Title: Waardencreatiematrix in het lerend netwerk Leefgroepenwerking
Other Titles: Het stimuleren van collegiaal leren via lerende netwerken. Een praktijkonderzoek.
Authors: Rombaut, Eef
Keywords: transfer
tacit knowledge
waardencreatiematrix
lerend netwerk
professionele ontwikkeling
Issue Date: 7-Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de praktijk zijn er leerkrachten die behoefte hebben aan collegiaal leren, maar ze nemen echter niet deel aan een netwerk. De vraag is op welke manier leerkrachten zinvol persoonsgebonden ervaringen kunnen delen. De inspiratie voor dit onderzoek was de persoonsgebonden ervaring van één leerkracht. Ze wou een praktijkgebonden vraagstuk delen met collega’s. In deze casus van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek trekken wetenschap en praktijk samen op. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het ondersteunen van leerkrachten om samen te leren uit en over de dagelijkse lokale onderwijspraktijk om de kwaliteit van het professioneel handelen van de leerkracht te verbeteren. De vraag is wat leerkrachten kunnen halen uit een deelname aan een lerend netwerk. Dit praktijkonderzoek, uitgevoerd tijdens het schooljaar 2016-2017, behandelt een lerend netwerk van twaalf leerkrachten uit 4 verschillende scholen die lesgeven in het Katholiek Onderwijs in de studierichting Leefgroepenwerking volgens het leerplannummer D/2005/0279/045 regio Oost-Vlaanderen. Deze studierichting is een Se-n-Se-opleiding (secundair na secundair-opleiding), die aangeboden wordt na het behalen van een diploma secundair onderwijs. De leerlingen leren ortho(ped)agogische ondersteuning te geven aan personen met een beperking en kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. De leerlingen leren functioneren in multidisciplinair teamverband en lopen stage in een groeps- en (semi)residentiële context. Aangezien de ortho(ped)agogische sector snel evolueert, is het van belang dat de leerkrachten die lesgeven binnen deze studierichting zich blijven professionaliseren. Dit leerplan (D/2005/0279/045) dateert van 2005 en leerkrachten maken zich zorgen op welke manier ze de gevraagde competenties van het leerplan eigentijds kunnen invullen. De vraag is of een transfer mogelijk is tussen persoonsgebonden ervaringen van leerkrachten die lesgeven in vier verschillende contexten. Door het aanreiken van de waardencreatiematrix (Wenger, Trayner & De Laat, 2011) kunnen leerkrachten hun eigen praktijk beter leren begrijpen en verbeteringen aanbrengen. Het testen van de waardencreatiematrix aan de hand van schriftelijke reflectievragen kan helpen om het model meer ingang te doen vinden in de praktijk van het onderwijs. Uit dit kwalitatieve onderzoek is te concluderen dat netwerkleren waardevol kan zijn en de transfer kan bevorderen tussen verschillende contexten. De leerkrachten vonden vooral het uitwisselen van ideeën en documenten verrijkend. Ze waardeerden de respectvolle manier waarop feedback gegeven werd aan elkaar. Daarnaast waardeerden ze het bestuderen van concreet materiaal en documenten van de verschillende scholen. De opgedane kennis en ideeën zijn meegenomen naar de vakgroep op de eigen school als onderwerp van gesprek of als agendapunt op vakvergaderingen. Het netwerkleren bevorderde de onderzoekende houding in de eigen klaspraktijk. Het stimuleerde een cyclisch proces van uitproberen en bijsturen.
Description: Rombaut, E. (2017). Waardencreatiematrix in het lerend netwerk Leefgroepenwerking Het stimuleren van collegiaal leren via lerende netwerken. Een praktijkonderzoek. September, 7, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8770
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWERombaut-07092017.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.