Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8843
Title: Plaats(on)afhankelijk aanleren van vakoverstijgende vaardigheden
Authors: Rusman, Ellen
Phielix, Chris
Keywords: vaardigheden (vakoverstijgend)
skills
feedback
reflectie
viewbrics
formatief evalueren
rubrieken
rubrics
seamless
plaats(on)afhankelijk leren
Issue Date: 2017
Publisher: SURF
Citation: Rusman, E., & Phielix, C. (2017, 7-8 November). Plaats(on)afhankelijk aanleren van vakoverstijgende vaardigheden. (Invited) presentatie op uitnodiging op SURF Onderwijsdagen 2017 – De trends en ontwikkelingen voor onderwijs en ICT. World Trade Center, Rotterdam, Nederland.
Abstract: Vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken en presenteren, krijgen veel aandacht binnen het onderwijs. Maar hoe ondersteun je het leerproces voor het aanleren van dit soort vaardigheden, ook als dit proces zich buiten de klas afspeelt? Dit is o.a. te doen door het tussentijds geven van online feedback door peers en experts, zelfevaluatie van prestaties, en reflectie op deze informatie. In deze sessie verkennen we wat en hoe deelnemers doen aan het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden, vaak (deels) ook buiten de klas. Vervolgens volgt een theoretische presentatie over het ondersteunen van feedback en reflectieprocessen in een plaats(on)afhankelijke onderwijscontext en de rol die technologie hierbij kan spelen. Daarnaast tonen we voorbeelden van online tools die hiervoor vanuit onderwijskundig onderzoek ontwikkeld zijn. Dit zijn Radar-Reflector, voor het aanleren van samenwerken, en Viewbrics (rubrieken met videomodelvoorbeelden) voor het aanleren van samenwerkings-, presentatie- en informatievaardigheden. Met de deelnemers discussiëren we over de meerwaarde van dit soort instrumenten voor hun praktijk, en hoe dit een brug kan slaan tussen het leren binnen en buiten de klas. Plaats(on)afhankelijk leren met behulp van mobiele technologie is het centrale thema van de SURF SIG Unwired. Wij richten ons op het doormiddel van technologie ondersteunen van leerprocessen die zich over de grenzen van de campus heen voltrekken. Bijvoorbeeld ervaringen in een werkplaats of tijdens excursies en stages en de verbinding van deze leerervaringen met leeractiviteiten in de klas. Doelgroep: docenten, management, onderzoekers, onderwijsadviseurs, ICTO-ondersteuners Relatie met thema: Speelt in op actuele veranderingen in het onderwijsveld (meer aandacht voor aanleren van complexe, vakoverstijgende vaardigheden) en schetst hoe technologie ingezet kan worden om plaats(on)afhankelijke leerprocessen te ondersteunen en docenten te assisteren en ontlasten. Betrekken van publiek: • Via stellingen en inbreng van eigen praktijkervaringen • Discussie na presentatie Wat weet of kent publiek na sessie: • Indruk van hoe verschillende instellingen het leren van vakoverstijgende vaardigheden ondersteunen. • Hoe je het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden binnen en buiten de klas kan ondersteunen doormiddel van plaats(on)afhankelijke technologie. • Inzicht in effectieve formatieve feedback-en reflectieprocessen en hoe deze processen zowel binnen als buiten de klas ondersteund kunnen worden. • Twee praktijkvoorbeelden met online tools voor feedback-en reflectie op vaardigheden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8843
Appears in Collections:2. TELI Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171107 Presentatie SURF onderwijsdagen_def.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons