Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8844
Title: Tegen het licht: validiteit en betrouwbaarheid van een analyse-instrument om de ontwikkeling van PLG-en en collectief leren te analyseren
Authors: Van Meeuwen, Pierre
Huijboom, Fred
Rusman, Ellen
Imants, Jeroen
Keywords: Professionele leergemeenschap
Schoolontwikkeling
Docentprofessionalisering
Samenwerkend leren
Collectief leren
Issue Date: 2017
Publisher: Onderwijs Research Dagen (ORD)
Citation: Van Meeuwen, P., Huijboom, F., Rusman, E., & Imants, J. (2017). Tegen het licht: validiteit en betrouwbaarheid van een analyse-instrument om de ontwikkeling van PLG-en en collectief leren te analyseren. ORD Conferentie, Antwerpen, België.
Abstract: Professionele leergemeenschappen (PLG-en) als middel voor professionalisering en schoolontwikkeling hebben de belangstelling van beleidmakers, onderzoekers en onderwijspraktijk. Ons onderzoek richt zich op de vraag hoe PLG-en op VO-scholen geïnitieerd en gestimuleerd kunnen worden en zich in de tijd ontwikkelen. Een conceptueel raamwerk is ontwikkeld voor de PLG als multi-dimensioneel begrip; fungerend in een complexe onderwijscontext. Op basis hiervan zijn instrumenten ontwikkeld voor dataverzameling en analyse (vragenlijst, interview, observatie werkbijeenkomsten) om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de PLG en collectief leren. In dit rondetafelgesprek staat het analyse-instrument voor de observaties van PLG-bijeenkomsten centraal. De vraag is of met het instrument ontwikkelingen van PLG-en in opeenvolgende bijeenkomsten zichtbaar gemaakt kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8844
Appears in Collections:1. TELI Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170122 Proposal ORD 2017_final dspace.pdf79.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons