Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/89
Title: Leertechnologie, de lego van innovatief onderwijs?
Authors: Hummel, Hans
Manderveld, Jocelyn
Koper, Rob
Keywords: leertechnologie
EML
Issue Date: 18-Dec-2003
Series/Report no.: OnderwijsInnovatie;2 (juni 2002)
Abstract: Elektronische leeromgevingen hebben de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Daardoor is ook de hoeveelheid onderwijsmateriaal die in elo's wordt opgeslagen in snel tempo toegenomen, Doordat elo's van elkaar verschillen, zijn ze vaak niet compatible. Vervelend voor instellingen als er een betere elo op de markt komt. De vraag naar specificaties en standaarden neemt dan ook toe. Komt het antwoord hierop vanuit de learning technologies?
URI: http://hdl.handle.net/1820/89
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints
Keur der Wetenschap

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI artikel.pdf187.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.