Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8906
Title: Een Onderzoek naar de Relatie tussen Sensorische Prikkelverwerking, Executief Functioneren en Schoolprestaties in het Praktijkonderwijs.
Authors: Collaris, Nikki. H.H.
Keywords: sensorische prikkelverwerking
executief functioneren
schoolprestaties
praktijkonderwijs
Issue Date: 12-Dec-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sensorische prikkelverwerking (SP) en executief functioneren (EF) zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen en hebben een grote impact op hun schools functioneren. Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis, die veelal in het praktijkonderwijs zitten, verloopt de SP en het EF problematischer dan bij normaal ontwikkelende kinderen. Opvallend is dat in eerdere onderzoeken naar de losse constructen is gekeken (i.e. SP of EF), en daarbij, veelal bij kinderen in het primair onderwijs. De directe relatie tussen SP, EF en schoolprestaties is nog niet eerder onderzocht, ook niet bij kinderen in het praktijkonderwijs tussen de 12 en 20 jaar, waardoor kennis over een mogelijke relatie tussen deze constructen ontbreekt. Het doel van dit onderzoek was het opvullen van zojuist genoemd kennistekort, waardoor ouders, docenten en andere professionals meer inzicht krijgen in de SP en het EF van kinderen in relatie tot hun schoolprestaties en hierdoor beter kunnen inspelen op problemen hiermee. De relatie tussen SP, EF en schoolprestaties is in huidig onderzoek onderzocht middels een correlationeel onderzoek. 93 kinderen uit het praktijkonderwijs, zowel licht verstandelijk beperkte jongens als meisjes met en zonder ontwikkelingsstoornissen als Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of een autismespectrum stoornis (ASS) en in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, deden aan het onderzoek mee. Allen zijn geselecteerd op basis van convenience sampling. Om data met betrekking tot schoolprestaties te verzamelen, is gebruik gemaakt van de Citotoetsen ‘speciale leerlingen’ begrijpend lezen, spelling en rekenen (“Cito, Toetsen voor speciale leerlingen, 2012”). De Adolescent/Adult Sensory Profile (Brown & Dunn, 2002) is gebruikt om het profiel van SP van de kinderen te meten. Om data met betrekking tot het EF te verzamelen, zijn vier testen afgenomen: (1) een aangepaste versie van de digit span (Baddeley, 1996; Woods et al., 2011) om het werkgeheugen/updating te meten, (2) een aangepaste versie van de Stroop colour-word interference-test (Stroop, 1935) om inhibitie te meten, (3) een aangepaste versie van de trail making-test (Armitages, 1946; Reitan, 1958) om shifting te meten en (4) de D2-test (Brickenkamp & Zillmer, 1998) om de mate van aandacht te meten. Gesteld kan worden dat vooral spelling en rekenen beïnvloedbaar zijn door factoren die te maken hebben met SP en EF. Met name het goed kunnen inhiberen van responsen en het zoeken van voldoende stimuli om de aandacht te kunnen richten spelen hierin een rol: ouders, docenten en andere professionals betrokken bij het onderwijs kunnen kinderen hierbij helpen en begeleiden, met als doel het verbeteren van de schoolprestaties spelling en rekenen. Begrijpend lezen lijkt niet beïnvloedbaar door factoren die te maken hebben met SP en EF. Door het uitvoeren van huidig onderzoek is het kennistekort gereduceerd, maar zijn tevens nieuwe vragen ontstaan over onder andere de noodzaak van het zoeken van stimuli voor kinderen in het praktijkonderwijs, de relatie tussen SP, EF en schoolprestaties bij andere doelgroepen van kinderen en het verschil in relatie tussen SP, EF en schoolprestaties bij kinderen met en zonder ontwikkelingsstoornissen als ADHD of ASS.
Description: Collaris, N.H.H. ( 2017). Een Onderzoek naar de Relatie tussen Sensorische Prikkelverwerking, Executief Functioneren en Schoolprestaties in het Praktijkonderwijs. December, 12, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8906
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNCollaris-12122017.pdf485.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.