Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8959
Title: Woordenschat verbeteren met behulp van twee geheugenstrategieën.
Authors: Goossens, Nicole
Camp, Gino
Verkoeijen, Peter
Tabbers, Huib
Keywords: effectieve leerstrategieën
remedial teaching
woordenschatonderwijs
testing effect
spacing effect
Issue Date: 2015
Citation: Goossens, N.A.M.C., Camp, G., Verkoeijen, P.P.J.L., & Tabbers, H.K. (2015, August). Woordenschat verbeteren met behulp van twee geheugenstrategieën. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 23(3), 12-15.
Abstract: Woordenschat bij basisschoolleerlingen is een sterke voorspeller van begrijpend lezen en begrijpend lezen weer voor latere schoolprestaties. In dit artikel wordt ingegaan op twee geheugenstrategieën om het woordenschatonderwijs effectiever te maken. Deze geheugenstrategieën zijn het spreiden van de lesstof over de tijd en het maken van oefentoetsen over de lesstof. De auteurs bespreken een aantal onderzoeken die zij gedaan hebben naar deze twee strategieën in het woordenschatonderwijs en ze doen aanbevelingen hoe en waarom deze in te zetten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8959
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract artikel voor TvRT Goossens et al .pdf8.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.