Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8961
Title: De onderzoekende leraar in de praktijk.
Authors: Camp, Gino
Aben, Aukje
Keywords: Onderzoekende houding
Voortgezet Onderwijs
Issue Date: Nov-2013
Citation: Camp, G., & Aben, A. (2013, November). De onderzoekende leraar in de praktijk. Van Twaalf Tot Achttien, 23(9), 36-37.
Abstract: In de juni editie van Van Twaalf Tot Achttien gaf de eerste auteur een profielschets van de onderzoekende leraar en werd beschreven hoe een onderzoekende houding kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de leraar, maar ook aan de kwaliteit van de school als geheel. In dit artikel willen wij graag de theorie in praktijk brengen en een beeld schetsen van wat het inhoudt om als leraar onderzoek in de praktijk te doen. We laten daarom zien hoe onderzoek door leraren in de praktijk is gebracht binnen negen middelbare scholen die vallen onder een groot schoolbestuur (Ons Middelbaar Onderwijs). Dit doen we aan de hand van een studie van het Wetenschappelijk Centrum voor Lerarenonderzoek (LOOK) waarvoor interviews zijn gehouden met twintig leraren die bezig waren met onderzoek op school of die interesse hadden om onderzoek te gaan doen. De resultaten hiervan geven een indruk van wat er in de praktijk speelt rondom het doen van praktijkonderzoek op school door docenten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8961
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract VTTA nov 13.pdf160.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.