Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8966
Title: Leerstrategieën als brug tussen cognitieve psychologie en onderwijspraktijk.
Authors: Camp, Gino
De Bruin, Anique
Keywords: leerstrategieën
cognitieve psychologie
onderwijspraktijk
Issue Date: Sep-2013
Citation: Camp G., & de Bruin, A.B.H. (2013, September). Leerstrategieën als brug tussen cognitieve psychologie en onderwijspraktijk. Onderwijsinnovatie, 3, 17-23.
Abstract: Wat kunnen fundamentele wetenschapsgebieden zoals de cognitieve psychologie bijdragen aan de onderwijspraktijk? Dit artikel laat zien hoe door praktijkgericht onderzoek succesvol een brug geslagen kan worden tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Een aantal effectieve leerstrategieën afkomstig uit de cognitieve psychologie en hun waarde voor de praktijk wordt beschreven. In dit praktisch artikel worden onder andere het testing effect, het spacing effect en het effect van self-explanation besproken. Het gaat hierbij om handzame technieken die over het algemeen uitgebreid onderzocht zijn zowel in een laboratoriumsetting als in de praktijk van het onderwijs. De succesvolle toepassing van theorieën en fenomenen uit de cognitieve psychologie hangt naar ons inzien af van de aandacht in de wetenschap en de onderwijspraktijk voor het gezamenlijk doen van praktijkonderzoek waarin de effectiviteit van deze theorieën en fenomenen wordt getest in een representatieve onderwijscontext.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8966
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI_2013_3_PraktischArtikel.pdf219.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.