Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8971
Title: Het combineren van causale en mathematische schema’s ondersteunt leerlingen in het gezamenlijk oplossen van realistische bedrijfseconomische probleemopgaven
Other Titles: Combining causal and mathematical representations supports learners in collaboratively solving complex business-economics problem-tasks
Authors: Slof, Bert
Erkens, Gijsbert
Kirschner, Paul A.
Keywords: gezamelijk oplossen
causale en mathematische begrippenschema’s
Issue Date: 2013
Publisher: Pedagogische Studiën
Citation: Slof, B., Erkens, G., & Kirschner, P. A. (2013). Het combineren van causale en mathematische schema’s ondersteunt leerlingen in het gezamenlijk oplossen van realistische bedrijfseconomische probleemopgaven [Combining causal and mathematical representations supports learners in collaboratively solving complex business-economics problem-tasks]. Pedagogische Studiën, 90(3), 56-75.
Abstract: Deze studie richtte zich op de vraag of het achtereenvolgens maken van causale en mathematische begrippenschema’s leerlingen ondersteunt in het gezamenlijk oplossen van realistische bedrijfseconomische probleemopgaven. In totaal werkten 102 VWO 4 leerlingen in drietallen aan de probleemgave door achtereenvolgens de activiteiten van de (1) oplossingenfase (vaststellen van het probleem en formuleren van meerdere oplossingen) en (2) evaluatiefase (vergelijken van de financiële gevolgen van de oplossingen en komen tot een eindadvies) uit te voeren. De 34 groepen werden willekeurig toegekend aan vier experimentele condities en verschilden in de wijze waarop ze schema’s dienden te maken. Groepen in de causaal‑mathematisch conditie (n = 8) maakten een oorzakelijk schema gedurende de oplossingenfase en een mathematisch schema gedurende de evaluatiefase. Groepen in de mathematisch-causaal conditie (n = 8) maakten beide schema’s in de omgekeerde volgorde. Groepen in de causaal (n = 9) en mathematisch (n = 9) condities maakten bij iedere probleemoplosfase hetzelfde soort schema (causaal respectievelijk mathematisch). Zoals verwacht hadden groepen die begrippenschema’s maakten die overeenkwamen met de activiteiten van de probleemoplosfasen (causaal‑mathematisch conditie) een hogere score voor hun oplossing voor het probleem en waren zij beter in staat om hun samenwerkingsproces te coördineren dan groepen in de andere condities.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8971
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papersItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.