Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8985
Title: Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek
Authors: Bos, Nynke
Groeneveld, Caspar
Brand-Gruwel, Saskia
Keywords: webcolleges
Issue Date: 2016
Citation: Bos, N. R., Groeneveld, C, & Brand-Gruwel, S. (2016). Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek. Onderzoek van Onderwijs, 45(2), 6-11.
Abstract: Onlangs schafte een Nederlandse universiteit het gebruik van webcolleges af (Ronteltrap, 2016). Ook aan andere universiteiten gaat de discussie de inzet van webcolleges onverminderd door (Hamel, 2016). Het opnemen van de hoorcolleges, het aanbieden van zogenaamde webcolleges, zou leiden tot een terugloop in de daadwerkelijke bezoekersaantallen van hoorcolleges. Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames, zoals de aanname dat hoorcollegebezoek motivatie van studenten verhoogt, waaruit weer betere tentamenresultaten zouden volgen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8985
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016 Bos, et al. OVO.pdf13.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.