Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8987
Title: Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Bos, Nynke
Van der Graaf, Annelies
Born, Cilia
Van der Geest, Ellie
De Graaf, Silja
Middelbeek, Doortje
Pinkse, Gabrielle
Senne, Veronique
Verhoef, John
Van der Eijnden, Sander
Keywords: studiesucces
Issue Date: 2017
Citation: Brand-Gruwel, S., Bos, N., & Van der Graaf, A. Born, C., Van der Geest, E., de Graaf, S. Middelbeek, D., Pinkse., G., Senne., V., Verhoef, J., & Van den Eijnden, S. (2017). Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten. Leiden, Hogeschool Leiden.
Abstract: We willen als Hogeschool Leiden onze studenten uitnodigen en helpen om actief en voltijds te studeren, zodat ze met succes hun opleiding kunnen afronden. Dat vraagt veel van de inrichting van ons onderwijs. Het Instellingsplan De rijkdom van het onvoltooide en de werkagenda bevatten de ambitie om daarvoor onderwijskundige ontwerpprincipes te identificeren. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om voor de hele hogeschool onderwijskundige uitgangs- punten en vormen aan te wijzen die het activerend studeren en leren bevorderen. Zulke ontwerpprincipes moeten: 1. bewezen e ectief zijn, wat betekent dat er voor interventies wetenschappelijke evidentie moet zijn of dat ze bij andere hogescholen als e ectief zijn geëvalueerd; 2. als belangrijk, haalbaar en organiseerbaar worden beschouwd door studenten en medewerkers van de hogeschool; 3. passen bij de visie en missie van de hogeschool. Deze rapportage is het verslag van de opvattingen die studenten en medewerkers binnen onze hogeschool hebben over activiteiten die activerend studeren bevorderen en die succesvol studeren bevorderen. Die opvattingen zijn ‘opgehaald’ in een online brainstorm, daarna gesystematiseerd, teruggelegd bij de respondenten en getoetst op belang en haalbaarheid. Deze rapportage is niet het einde van het verhaal, maar een brondocument voor de projectgroep die de ontwerp- principes (onder)zoekt. De resultaten worden dit najaar in focusgroepen verder besproken daarnaast getoetst aan inzichten uit de onderwijswetenschap en ‘best practices’ vanuit de onderwijspraktijk. De rapportage maakt daarmee ook deel uit van een leerproces gericht op het verder verbeteren van ons onderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8987
Appears in Collections:3. FEEEL Deliverables and reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 Brand-Gruwel et al. Rapport studiecusses Hogeschool Leiden.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.