Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9005
Title: Effectiever en efficiënter schrijven via elektronische hulpmiddelen
Authors: De Smet, Milou
Brand-Gruwel, Saskia
Kirschner, Paul A.
Keywords: Schrijfonderwijs
outline tool
Issue Date: 2014
Citation: De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., & Kirschner, P. A. (2014, June). Effectiever en efficiënter schrijven via elektronische hulpmiddelen. OnderwijsInnovatie, 2, 17-24.
Abstract: Veel leerlingen en studenten ondervinden problemen met het schrijven van een coherente tekst waarin hun ideeën als een mooi geheel worden gestructureerd en gepresenteerd. Het schrijven van zo'n coherente tekst is een complexe vaardigheid die ondersteund kan worden door gebruik te maken van schrijfstrategieën ondersteund door elektronische hulpmiddelen. Maar wat zijn nu effectieve strategieën, wanneer zijn deze effectief en hoe kunnen ze in de onderwijspraktijk worden toegepast? Dit artikel bespreekt hoe de schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten kan worden verbeterd en hoe docenten een impuls kunnen geven aan het huidige schrijfonderwijs. Daarbij wordt ingegaan op de complexiteit van de verschillende cognitieve processen die zich tijdens het schrijven afspelen en de functie van schrijfstrategieën voor het schrijven. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal onderzoeken dat werd uitgevoerd naar de effecten van een outline-tool op de schrijfvaardigheid van leerlingen. Een outline-tool is een elektronisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt om het schrijven te ondersteunen. Tot slot wordt een lessenreeks besproken die werd ontwikkeld voor het schrijven van betogen met behulp van de outline-tool. In deze lessenreeks werd bovendien gekeken in hoeverre observerend leren aan de hand van videofragmenten op de computer bijdraagt aan de schrijfvaardigheid van leerlingen. De uitkomsten van dit onderzoek leiden in de conclusie tot aanbevelingen over hoe deze elektronische hulpmiddelen in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9005
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014 OI De Smet et al.pdf409.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.