Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9027
Title: ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders
Authors: Koster, Bob
Béneker, Tine
Kools, Quinta
Joosten-ten Brinke, Desirée
Keywords: lerarenopleiders
professionalisering
Issue Date: 2015
Citation: Koster, B., Béneker, T., Kools, Q., & Joosten-ten Brinke, D. (2015).‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. VELON Tijdschrift, 36(1), 29-42.
Abstract: Als lectoren van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg zijn we benieuwd wat deelname aan een kenniskring betekent voor de professionalisering van opleiders; wat leren zij ervan (kennis, gedrag, houding) en waarvan leren zij? Het gaat om de professionele ontwikkeling van individuele lerarenopleiders gericht op het verdiepen van de rol die zij hebben als onderzoeker. De ontwikkeling van deze rol vindt plaats door deelname aan een kenniskring waarin een lector als ervaren onderzoeker een impuls geeft. Nog weinig onderzoek is gedaan naar wat de specifieke leeropbrengsten van deelname aan kenniskringen zijn en welke leeractiviteiten stimulerend zijn voor het bereiken van die leeropbrengsten. Het is een verkennend onderzoek waarin 23 kenniskringleden uit vier kenniskringen participeren. Van de vier kenniskringen zijn er twee minder dan een jaar geleden gestart en twee bestaan al langer. Uit de analyse van de data blijkt dat kenniskringleden nieuwe kennis opdoen, zowel over het thema van het lectoraat als over het doen van onderzoek.Verder geven kenniskringleden aan dat zij anders handelen (gedrag) en dat hun houding ten opzichte van onderzoek is veranderd. Ervaren kenniskringleden benoemen in vergelijking met beginnende kenniskringleden meer gedragsopbrengsten, bijvoorbeeld dat ze studenten anders zijn gaan begeleiden, ervaren kenniskringleden geven ook aan dat zij veel leren van het doen van onderzoek. Met name de interactie tussen de kenniskringleden is stimulerend voor het leren. Ons onderzoek laat zien dat deelname aan een kenniskring leidt tot een scala aan opbrengsten, die zowel de lerarenopleider als de opleiding ten goede komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9027
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koster_Beneker_Kools_Joosten-ten Brinke_2015_Velon tijdschrift_samenvatting.pdf99.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.