Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9046
Title: Hoe draagt formatief toetsen bij aan het ondersteunen van de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs door vroege training van zelfregulatie vaardigheden bij basisschoolleerlingen? [How does formative assessment supports the transition between primary and secondary education?]
Authors: Meusen-Beekman, Kelly
Joosten-ten Brinke, Desirée
Boshuizen, Els
Keywords: formatief toetsen
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
transitie
zelfregulatie
Issue Date: 2013
Citation: Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, H. P. A. (2013). Hoe draagt formatief toetsen bij aan het ondersteunen van de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs door vroege training van zelfregulatie vaardigheden bij basisschoolleerlingen? [How does formative assessment supports the transition between primary and secondary education?]. Paper bij de masterclass ‘Hoe balanceer je formatief en summatief toetsen?’ [How to balance formative and summative assessment?], Heerlen, The Netherlands.
Abstract: De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kan als complex ervaren worden. Mogelijk doordat er in het voortgezet onderwijs een groot beroep gedaan wordt op zelfregulatie vaardigheden, zoals planning, kennis-activatie, metacognitieve monitoring en regulatie, en reflectie. Basisschoolleerlingen beschikken niet altijd over deze vaardigheden. Onderzoek wijst uit dat leerlingen die beschikken over zelfregulatie vaardigheden beter presteren (Cleary & Zimmerman, 2001). Zelfregulerend leren in het basisonderwijs zou gebaseerd moeten zijn op de ontwikkeling van een strategie-repertoire en feedback op het gebruik ervan. In het voortgezet onderwijs zou het accent moeten liggen op metacognitie, metacognitieve reflectie en het nut van de inzet van zelfregulatie strategieën (Dignath & Buettner, 2008). In dit onderzoek wordt onderzocht of formatieve assessments in het basisonderwijs bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Description: Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, H. P. A. (2013). Hoe draagt formatief toetsen bij aan het ondersteunen van de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs door vroege training van zelfregulatie vaardigheden bij basisschoolleerlingen? [How does formative assessment supports the transition between primary and secondary education?]. Paper bij de masterclass ‘Hoe balancer je formatief en summatief toetsen?’ [How to balance formative and summative assessment?], Heerlen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9046
Appears in Collections:1. LC: Publications and PreprintsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.