Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9048
Title: Hoe balanceer je formatief en summatief toetsen?
Other Titles: How to balance formative and summative assessment?
Authors: Joosten-ten Brinke, Desirée
Kester, Liesbeth
Geitz, Gerry
Meusen-Beekman, Kelly
Wolff, Charlotte
Gijselaars, Jérôme
Berkhout, Jeroen
Vos, Marcel
Keywords: formatief toetsen
online masterclass
Issue Date: 2013
Citation: Joosten-ten Brinke, D., Kester, L., Geitz, G., Meusen-Beekman, K., Wolff, C., Gijselaers, J., Berkhout, J., & Vos, M. (2013, 1 februari). Hoe balanceer je formatief en summatief toetsen? [How to balance formative and summative assessment?]. Masterclass in the OpenU community. Open Universiteit, Heerlen. Available at http://portal.ou.nl/web/masterclass-ow-300113
Abstract: Om waardevolle informatie te krijgen over de kennis en vaardigheden van leerlingen of studenten worden toetsen ingezet. Vanaf de basisschool tot aan het hoger onderwijs maken leerlingen en studenten overhoringen, proefwerken, tentamens, bekwaamheidsproeven en andere toetsen. Op basis van die informatie worden beslissingen genomen over voldoende/onvoldoende of zakken/slagen. Het leereffect van deze zogenoemde summatieve toetsen is voor leerlingen en studenten echter gering. Integratie van toetsing in het curriculum draagt er aan bij dat de toetsing niet alleen een beslissende functie heeft, maar ook zorgt voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen of studenten. In dit laatste geval spreken we over de formatieve functie van toetsen. Formatief beoordelen draagt er aan bij dat de doelen van een opleiding, de instructie die gegeven wordt en de toetsing op een lijn komen te liggen. Methoden die hiervoor gebruikt kunnen worden variëren van informeel tot formeel, van kortdurend tot langlopend. Aangezien het bij zowel summatief als formatief beoordelen gaat om het verzamelen van informatie over de lerenden, kunnen deze methoden voor beide beoordelingsdoelen ingezet worden. Belangrijke elementen hierbij zijn transparantie over leerdoelen en criteria, feedback, interactie en betrokkenheid. Om ervoor te zorgen dat het leereffect voor leerlingen en studenten optimaal is, gaan we in deze masterclass in op de vraag hoe beide functies van toetsen efficiënt met elkaar in balans gebracht kunnen worden. In deze masterclass kunt u leren: - wat formatief toetsen is; - hoe formatief toetsen bijdraagt aan het leren van leerlingen of studenten; - hoe formatief en summatief beoordelen samen in het onderwijs uitgebalanceerd kunnen worden.
Description: Joosten-ten Brinke, D., Kester, L., Geitz, G., Meusen-Beekman, K., Wolff, C., Gijselaars, J., Berkhout, J., & Vos, M. (2013, 1 februari). Hoe balanceer je formatief en summatief toetsen? [How to balance formative and summative assessment?]. Masterclass in the OpenU community. Open Universiteit, Heerlen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9048
Appears in Collections:3. ET: Masterclasses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masterclass Formatief toetsen_Joosten-ten Brinke.pptxJoosten-ten Brinke, D., (2013, 1 februari). Balanceren tussen formatief en summatief toetsen. [Balancing formative and summative assessment]. Presentation at the masterclass ‘Hoe balancer je formatief en summatief toetsen?’ [How to balance formative and summative assessment?], Heerlen, The Netherlands.389.95 kBMicrosoft PowerpointView/Open
masterclass Formatief toetsen_Geitz.pptxGeitz, G. (2013, 5 februari). De invloed van self-efficacy en doeloriëntatie op leergedrag: the interveniërende rol van feedback. [The Influence of Self-efficacy and Goal Orientation on Learning Behavior: The Intervening Role of Feedback]. Presentation at the masterclass ‘Hoe balancer je formatief en summatief toetsen?’ [How to balance formative and summative assessment?], Heerlen, The Netherlands.1.1 MBMicrosoft PowerpointView/Open
masterclass Formatief toetsen_Meusen.pptxMeusen-Beekman, K. (2013, 5 februari). Hoe draagt formatief toetsen bij aan het ondersteunen van de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs door vroege training van zelfregulatie vaardigheden bij basisschoolleerlingen? [How does formative assessment supports the transition between primary and secondary education?]. Presentation at the masterclass ‘Hoe balancer je formatief en summatief toetsen?’ [How to balance formative and summative assessment?], Heerlen, The Netherlands.1.88 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.