Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9056
Title: Effectiviteit van Blended Learning
Authors: Bos, Nynke
Brand-Gruwel, Saskia
Keywords: Blended learning
learning analytics
Issue Date: 2017
Citation: Bos, N.R. & Brand-Gruwel, S. (2017). Effectiviteit van Blended Learning. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 5-21.
Abstract: Het doel van de dissertatie ‘Effectiviteit van Blended Leren’ was om meer inzicht te krijgen in de werkzame principes van blended learning zoals deze op dit moment veelal worden toepast binnen het hoger onderwijs. Meer inzicht in de huidige werkzame principes kan als startpunt dienen voor toekomstige ontwikkeling van blended learning modellen. Dataverzameling vond plaats bij twee propedeusevakken (n= 912) bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Psychologie. Bij de analyse stond het ontdekken van gebruikerstypen centraal, en tevens een exploratie naar de oorzaken van deze verschillende gebruikerspatronen van blended learning. Er kwamen vier verschillende gebruikerstypen naar voren: sociaal intensieve gebruikers, content intensieve gebruikers, taak selectieve en niet-gebruikers. Elk gebruikerstype liet een wisselende impact op het studiesucces zien. De mate van zelfregulatie lijkt niet het ontstaan van de verschillende gebruikerspatronen te verklaren, maar de manier waarop het leren gereguleerd wordt, lijkt wel sterk samen te hangen met het studiesucces binnen een blended learning omgeving. Het huidige artikel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift ‘Effectiviteit van Blended Leren’ en de implicaties hiervan voor de praktijk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9056
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 TvHO Bos et al.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.