Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9127
Title: Welke schoolleiderkenmerken bevorderen het toepassen van digitaal leermateriaal door leraren?
Authors: Vermeulen, Marjan
Van Acker, Frederik
Kreijns, Karel
van Buuren, Hans
Keywords: transformatief leiderschap
digitale leermaterialen
DLMs
schoolleiderkenmerken
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
Issue Date: 2014
Citation: Vermeulen, M., Van Acker, F., Kreijns, K., & Van Buuren, H. (2014). Welke schoolleiderkenmerken bevorderen het toepassen van digitaal leermateriaal door leraren? Pedagogische Studiën, 91(4), 218-233.
Abstract: Transformatief leiderschap beïnvloedt het innovatieve gedrag en de professionalisering van werknemers. In deze studie is nagegaan of dit ook geldt voor het inzetten van digitale leermaterialen (DLMs) door leraren In hun onderwijspraktijk. Eerder onderzoek naar het toepassen van DLMs heeft uitgewezen dat vooral self-efficacy, evenals houding en In mindere mate de ervaren subjectieve norm de intentie van leraren om DLMs te gebruiken beïnvloeden. Om er zicht op te krijgen hoe het gebruik ven DLMs bevorderd kan worden, is nagegaan of schoolleider kenmerken, via ICT-beleid en professionaliseringactiviteiten, de kernvariabelen self-efficacy, houding en subjectieve norm beïnvloedt. Deze kernvariabelen gelden als belangrijke voorspellers van gedrag. Uit de resultaten van de vragenlijst afgenomen bij 543 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bleken twee dimensies van transformatief leiderschap relevant te zijn, te weten viste en intellectuele stimulans. Deze leiderschapsdimensies bleken via ICT-beleid en via professionaliseringsactiviteiten de self­efficacy, houding en subjectieve norm te beïnvloeden. Deze laatste beïnvloeden op hun beurt, vla de Intentie om DLMs toe te passen, het feitelijk gebruik ven DLMs in de onderwijspraktijk. Kortom, sommige leiderschapskenmerken bevorderen het toepassen van DLMs door leraren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9127
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ped. Studiën Jaargang 91 nummer 4 2014 Schoolleiderskenmerken.pdf828.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.