Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9131
Title: Kennis delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen occupational self-efficacy, werkbevlogenheid, human resource management en kennis delen
Authors: Vermeulen, Marjan
Runhaar, P.
Konerman, J.
Sanders, K.
Keywords: kennis delen
AMO raamwerk
Self-efficacy
OSE
werk bevlogenheid
HRM
voortgezet onderwijs
leraren
Issue Date: 2014
Publisher: Pedagogische studiën
Citation: Vermeulen, M., Runhaar, P., Konerman, J., Sanders, K. (2014). Kennisdelen van leraren. Pedagogische studien 91(6) 397-410 (IF; 0.244).
Abstract: Kennis delen is een vorm van professionele ontwikkeling en een van de kernprocessen binnen professionele leergemeenschappen. In deze studie wordt - gebruikmakend van het AMO (Abilllty, Motivatlon, Opportunity) raamwerk - onderzocht hoe en In welke mate kennis delen door leraren samenhangt met hun occupational self-efficacy (OSE), opgevat als de individuele overtuiging van de leraar als opgewassen te zijn tegen allerlel mogelijke problemen binnen het werk) en werk-bevlogenheid (WB), opgevat als de toestand tijdens het werk van ervaren vitaliteit, toewijding en absorptie en hun perceptie van human resource management (HRM, hier specifiek opgevat als personeelsbeleid gericht op het verhogen van de betrokkenheld van leraren bij de organisatie). Survey data zijn verzameld onder 126 leraren van een school voor voortgezet onderwijs. HRM, WB en OSE blijken allen positief gerelateerd aan kennis delen. De relatie tussen WB en kennis delen wordt versterkt door een hoge HRM, mits er tegelijk sprake is van een lage OSE. Bij een lage HRM geldt dat een als hoog ervaren OSE de relatie tussen WB en kennis delen versterkt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9131
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vermeulen et al. Ped. Studien Jaargang 91 nr. 6 2014.pdf624.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons