Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9132
Title: Leren organiseren: een rijke leeromgeving voor leraren en scholen
Authors: Vermeulen, Marjan
Keywords: leraren
autonoom leren
collectief leren
professionalisering leraren
leernetwerken
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Open Universiteit
Citation: Vermeulen, M. (2016, 20 mei). Leren organiseren, een rijke leeromgeving voor leraren en scholen. Oratie, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
Abstract: De druk op leraren en onderwijsinstellingen om continu te blijven leren is groot. Creativiteit en innovatief gedrag floreert bij autonoom en collectief leren. Maar de focus ligt nu vooral op de individuele, doelgerichte professionalisering van leraren. Om professionalisering te bevorderen, om nieuwe kennis te creëren die past in de 21e eeuw, zal de nadruk moeten verschuiven naar collectieve vormen van leren, door middel van dialogen in leernetwerken. Dit vraagt andere rollen van onderwijsinstellingen, wetenschap en educatieve infrastructuur. Vermeulen pleit voor een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9132
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leren en organiseren, een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons