Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9142
Title: Grand Challenges Learning Analytics and Open Online Onderwijs
Authors: Manderveld, Jocelyn
Berg, Alan
Schuwer, Robert
Drachsler, Hendrik
Keywords: learning analytics
open online onderwijs
Issue Date: 17-May-2015
Publisher: SURF Report, Utrecht, The Netherlands.
Citation: Manderveld, J., Berg, A., Schuwer, R., Drachsler, H. (2015, 17 May). Grand Challenges Learning Analytics and Open Online Onderwijs. SURF Report, Utrecht, The Netherlands. https://www.surf.nl/kennisbank/2015/rapport-grand-challenges-learning-analytics--open-en-online-onderwijs---een-verkenning.html
Abstract: Als onderdeel van het programma voor open en online onderwijs werkt SURF samen met de hogescholen en universiteiten aan kennisontwikkeling op allerlei thema’s. Deze uitgave is een eerste verkenning van de mogelijkheden om learning analytics in te zetten bij open en online onderwijs en de uitdagingen (grand challenges) die daarbij spelen.Uitdagingen geïdentificeerd Vijf experts uit de special interest groups Open Education en Learning Analytics identificeerden voor dit rapport de uitdagingen (grand challenges) in de gebieden learning analytics en open en online onderwijs. Per uitdaging is een literatuurstudie uitgevoerd en is onderzocht welke concrete vragen er bestaan, welke nationale en internationale voorbeelden er zijn en welke punten nader onderzoek verdienen. Vijf challenges De challenges zijn: 1. Welke mogelijkheden biedt learning analytics als katalysator van (het ontwerpen van) leren? 2. Aan welke eisen moet een dashboard voor docenten voldoen? 3. Hoe kan learning analytics de vindbaarheid van de juiste open leermaterialen ondersteunen? 4. Wat zijn privacy-­ en ethische aspecten bij het gebruik van learning analytics in open en online onderwijs? 5. Welke infrastructuur is nodig als instellingen aan de slag willen met learning analytics in open en online onderwijs? Maak kennis met de mogelijkheden Aan de hand van deze challenges kunt u kennismaken met de mogelijkheden om learning analytics toe te passen bij open en online onderwijs. De beschreven challenges geven een beeld vanuit zowel de didactiek, techniek, ondersteuning, privacy als ethiek bij het gebruik van learning analytics in open en online onderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9142
Appears in Collections:3. TELI Deliverables and reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Report_GC_LA_OOO.pdf514.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons