Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9188
Title: Breinkennis en loopbaanontwikkeling: zin of onzin?
Authors: Van Dinteren, Ria
Kuijpers, Marinka
Keywords: loopbaanontwikkeling
LOB
loopbaancoaching
breinkennis
adolescent
Issue Date: 2017
Publisher: Loopbaanvisie
Citation: Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2017). Breinkennis en Loopbaanontwikkeling: zin of onzin? Loopbaanvisie, 2, 69-73.
Abstract: Kennis over de werking van het brein kan richting geven aan loopbaancoa- ching. In een eerder artikel bespraken we het gedachtegoed van Kahneman, dat met zijn versimpeling van de functies van het brein goed bruikbaar is voor begeleiders. In een reactie van Meijers en Luken werd de discussie verder gevoerd over de bruikbaarheid van Kahneman en de nut en noodzaak van oefenen als manier om nieuwe gewoontes in te laten slijpen. In deze bijdrage tref je een verdere verdieping aan over de zin en onzin van breinkennis bij loopbaancoaching. De focus ligt bij de adolescent en wat zijn hersenontwikke- ling nodig heeft aan coaching en begeleiding. We baseren ons op nieuwe in- zichten uit het onderzoek en het boek van Jelle Jolles over het tienerbrein. We verwachten dat deze inzichten begeleiders een stapje verder kunnen helpen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9188
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-2017-02-04.pdf367.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons