Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9320
Title: Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!
Authors: Kuijpers, Marinka
Keywords: studieloopbaancoaching
SLC
21st century skills
loopbaangericht
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Hogeschool Rotterdam
Citation: Kuijpers, M. (2015). Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk! (onderzoeksverslag). Advies voor de ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam ()
Abstract: 'Er is een grens aanwezig tot waar de student kan groeien, omdat het volgen van het gebaande pad al een afdoende cijfer oplevert', is een citaat uit de visie op onderwijs van de Studentengeleding Medezeggenschapsraad (SGMR). De SGMR heeft in november 2014 vragen gesteld over de kwaliteit van Studieloopbaancoaching (SLC) binnen Hogeschool Rotterdam (HR). “We vragen ons af of er meer uit te halen is”, stelt een raadslid. De SLC-er moet er niet alleen zijn voor studenten met problemen, vinden de leden van de SGMR, maar ook voor studenten die in staat zijn iets extra’s te doen. Naar aanleiding van de vragen van de SGMR heeft het College van Bestuur voorgesteld een commissie in te stellen die de opdracht kreeg met betrekking tot SLC een analyse te maken van de behoeften en knelpunten van diverse actoren op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het doel van het werk van de commissie was tot een advies te komen over de wijze waarop SLC vormgegeven en uitgevoerd kan worden, zodat het optimaal bijdraagt aan het bevorderen van de leerprocessen, de sociale en professionele binding van alle studenten, en aansluit op de zogenaamde 21st century skills.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9320
Appears in Collections:3. T2 Deliverables and reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20150901 Verander SLC. Maak het nuttig maak het persoonlijk' Hogeschool Rotterdam.pdf832.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons