Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9329
Title: Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog
Authors: Meijers, Frans
Kuijpers, Marinka
Keywords: Loopbaanoriëntatie
loopbaanbegeleiding
Issue Date: 2015
Publisher: Loopbaan Orientatie Begeleiding
Citation: Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog. Woerden: Loopbaan Orientatie Begeleiding
Abstract: In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen in staat studen- ten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes. Door hen dingen over zichzelf te laten ontdekken, krijgen zij essentiële bouwstenen aangereikt voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Het doel: echte aandacht voor de loopbaan van de individuele student laten doordringen tot in de haarvaten van het mbo.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9329
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trialoog_LR2.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons