Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9333
Title: Een model over het verloop van sturing en inrichting van de IT-organisatie bij Cloud dienstenleveranciers
Authors: Vos, Jan
Issue Date: 13-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit document beschrijft een model wat Cloud dienstenleveranciers kunnen gebruiken bij het inrichten en ontwikkelen van sturing en organisatie van hun Clouddienst. De basis van het model wordt gevormd door bestaande modellen over sturing, organisatie en ontwikkeling van organisaties. Het model wordt getoetst op validiteit. Een Cloud dienstenleverancier wordt onderzocht op aanwezige sturing en organisatie van zijn clouddienst bij initialisatie in de huidige situatie. Ondervonden problemen worden met behulp van het model verklaard.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9333
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Vos.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons