Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9341
Title: Innovatiewerkplaatsen Multidisciplinaire lerende netwerken voor regionale innovatie.
Authors: Nijland, Femke
De Laat, Maarten
Delies, Ineke
Hendriksen, Marjolanda
Veldman, Judith
Kasper, Johan
Keywords: Innovatie werkplaatsen
MBO
Co-makership
Werkveld
Onderwijs
Issue Date: 25-May-2016
Citation: Nijland, F., De Laat, M., Delies, I., Hendriksen, M., Veldman, J. en Kasper, J. (2016) Innovatiewerkplaatsen Multidisciplinaire lerende netwerken voor regionale innovatie. Paper presented at ORD 2016, Rotterdam, The Netherlands.
Abstract: Vanuit het gedeelde lectoraat Alfa-Stenden zijn innovatiewerkplaatsen (IWP’s) gevormd waarbinnen mbo, hbo, zorg, overheid en bedrijfsleven samen vormgeven aan duurzame innovatieve projecten in de regio. In een mixed method dubbele casestudie is in kaart gebracht wat twee van deze IWP’s hebben opgeleverd in termen van gecreëerde waarde voor individuele deelnemers en hun stakeholders. Daarbij zijn vanuit een sociaal perspectief op leren de sociale netwerken van de deelnemers en mate van participatie hierin geanalyseerd. Uit de analyses is gebleken dat een leernetwerkbenadering van regionale samenwerking resulteert waarde voor alle partijen en sterkere verbindingen tussen de verschillende sectoren. Er lijkt een verband tussen de identiteit en gezamenlijke doelen en de collectieve dan wel individuele waarde die in een IWP geconstrueerd wordt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9341
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatiewerkplaatsen - Femke Nijland et al. - ORD 2016.pdfConference paper572.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.