Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9350
Title: ‘Wat is je toekomstdroom?’ Loopbaangerichte vragen in begeleidingsgesprekken
Authors: Kuijpers, Marinka
Van Cuijlenburg, Saskia
Rutten, Mariëlle
Keywords: loopbaan
loopbaanontwikkeling
begeleidingsgesprek
uitval
leermotivatie
Issue Date: 2012
Publisher: Antwerpen-Apeldoorn: Garant
Citation: Kuijpers, M., van Cuijlenborg, S., & Rutten, M. (2012). Wat is je toekomstdroom? Loopbaangerichte vragen in begeleidingsgesprekken. In F. Meijers (Ed.) Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 185-198). Antwerpen-Apeldoorn: Garant
Abstract: Contact met leerlingen en studenten is van belang om uitval te voorkomen (Anderson et.al, 2004), maar is onvoldoende om leerlingen voor te bereiden op de eisen die aan de moderne werknemer worden gesteld, namelijk het vorm- geven van de eigen loopbaan. Het begeleidingsgesprek in het onderwijs gaat vooral over studievordering en –problemen (Winters et al., 2009). Dit zijn vaak gesprekken waarin de docent zich geïnteresseerd opstelt en na het gesprek is de docent weer helemaal op de hoogte; de leerling heeft echter niets nieuws geleerd. Het voeren van begeleidingsgesprekken waarin met en niet tegen de leerling wordt gesproken over sterke kanten, waarden en toekomstbeelden draagt bij aan een actieve loopbaanontwikkeling, een betere leermotivatie en meer pas- sende keuzes van de leerlingen (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006). En dat is be- langrijk, want een actieve loopbaanontwikkeling is nodig om leerlingen voor te bereiden op modern vakmanschap en voor het oplossen van problemen in het huidige beroepsonderwijs zoals niet-optimale studiekeuzes, onnodig grote stu- die-uitval en onderbenutting van capaciteiten van leerlingen (Kuijpers, 2007).
URI: http://hdl.handle.net/1820/9350
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wat is je toekomstdroom.pdf104 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons