Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/9351
Title: Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten
Authors: Kuijpers, Marinka
Meijers, Frans
Keywords: docentprofessionalisering
loopbaanleren
loopbaanreflectiegesprek
loopbaanbegeleiding
Issue Date: 2012
Publisher: Nijmegen: Trioprint grafisch centrum
Citation: Kuijpers, M., & Meijers, F. (2012). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Nijmegen: Trioprint grafisch centrum
Abstract: In de periode tussen september 2011 en maart 2012 is – in opdracht van MBO Diensten in het kader van het Stimuleringsproject LOB in het mbo – een professiona- liseringstraject voor docenten in het mbo uitgevoerd. Het doel van het traject was de docenten te trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken met hun studen- ten. Dergelijke gesprekken zijn nodig om studenten goed voor te bereiden op hun functioneren als burger en werknemer. Loopbaanreflectiegesprekken komen echter om verschillende redenen nog niet veel voor in het beroepsonderwijs. Aan het professionaliseringstraject hebben docententeams van vijftien mbo-instel- lingen en een team van een vmbo-school deelgenomen. Wegens schoolinterne redenen heeft een team zich gedurende het traject moeten terugtrekken. In totaal hebben 170 docenten de training gevolgd. Zowel de Onderwijsraad als de Commissie Dijsselbloem hebben de noodzaak van een 'evidence-based' benadering van onderwijsinnovaties benadrukt. Daarom is een onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de effectiviteit van de aangeboden scho- ling. Daarnaast richtte het onderzoek zich op de ontwikkelingsmogelijkheden bij studenten (de ontwikkeling en het gebruik van loopbaancompetenties) en de ontwik- kelingsmogelijkheden bij docenten (loopbaanbegeleiding). Het onderzoek kende een kwantitatief deel (een vragenlijstonderzoek bij studenten) en een kwalitatief deel (de analyse van video-opnames van feitelijke loopbaangesprekken). Zowel het kwantita- tieve als het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in een voor- en een nameting.
URI: http://hdl.handle.net/1820/9351
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boekje Leren luisteren loopbaanleren DEF.pdf839.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons